SPRONG-aanvragen in voorbereiding

Op deze pagina vind je per hogeschool informatie over SPRONG-aanvragen in voorbereiding. Deze lijst is bedoeld om samenwerking en afstemming tussen hogescholen over SPRONG gemakkelijker te maken. De informatie in deze lijst is voor het laatst geactualiseerd in het najaar van 2020.

Meer informatie over de SPRONG-regeling

Inhoud

Aeres Hogeschool

Geen gegevens bekend.

Contactpersoon: Corné Kocks

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

Aanvraag voor de KIA Maatschappelijk verdienvermogen in verkennende fase.

Contactpersonen: Pieter Wybenga en Stella Blom

Artez University of the Arts

Contactpersoon: Anne Hendriks

KIA Onderwerp
Sleuteltechnologiën Onbekend

Avans Hogeschool

Contactpersonen: Patrick Kuijken en Nies Rijnders

KIA Onderwerp
Veiligheid Veerkrachtige en veilige stad
Energietransitie en duurzaamheid Versneld duurzaam met Bio

Breda University of Applied Sciences

Contactpersoon: Pieter Jasperse

KIA Onderwerp
Energietransitie en duurzaamheid Onbekend

Christelijke Hogeschool Ede

Geen gegevens bekend.

Contactpersoon: Pieter Lems

Codarts Rotterdam Hogeschool voor de Kunsten

Contactpersoon: Janine Stubbe

KIA Onderwerp
Gezondheid en zorg Performance Lab

De Haagse Hogeschool

KIA Onderwerp
Veiligheid Cybersecurity

Design Academy Eindhoven

Geen aanvraag (als hoofdaanvrager) in voorbereiding. Geïnteresseerd in samenwerking.

Contactpersoon: Nienke Vording

Driestar Hogeschool

Geen gegevens bekend.

Fontys Hogescholen

Contactpersoon: Bart van Duijl

KIA Onderwerp
Maatschappelijk verdienvermogen Circulaire transitie
Energietransitie en duurzaamheid Automotive, mobiliteit

Gerrit Rietveld Academie

Contactpersoon: Jaap Vinken

KIA Onderwerp
Sleuteltechnologieën Onbekend

HAN University of Applied Sciences

Contactpersonen: Ivo Schrijer en Bob Boogaart

KIA Onderwerp
Energietransitie en duurzaamheid Waterstof
Gezondheid en zorg Verkleinen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen

Hanzehogeschool Groningen

Contactpersonen: Sandra Swierenga-Bos (Landbouw, water, voedsel) en Marijke Bijker-Schreurs (voor Gezondheid en zorg)

KIA Onderwerp
Landbouw, water, voedsel Groene chemie
Gezondheid en zorg Preventie en participatie

HAS Hogeschool

KIA Onderwerp
Sleuteltechnologieën High tech en data

Hogeschool van Amsterdam

Contactpersoon: Marcel Kloosterman

KIA Onderwerp
Sleuteltechnologieën Responsible Applied A.I.
Energietransitie en duurzaamheid De Circulaire Stad

Hogeschool Inholland

Contactpersonen: Katrin Tazelaar (Sleuteltechnologieën) en Wina Smeenk (Maatschappelijk verdienvermogen)

KIA Onderwerp
Sleuteltechnologieën Onderzoek en Innovatie (data driven smart society)
Maatschappelijk verdienvermogen Ontwerpend denken, doen en voelen voor een veerkrachtige en vitale samenleving

Hogeschool iPabo

Geen gegevens bekend.

Hogeschool de Kempel

Geen gegevens bekend.

Hogeschool der Kunsten Den Haag

Aanvraag in verkennende fase, onderwerp nog onbepaald.

Contactpersoon: Arthur Gielens

Hogeschool KPZ

Geen aanvraag (als hoofdaanvrager) in voorbereiding.

Hogeschool Leiden

Contactpersoon: Annemiek Hammer

KIA Onderwerp
Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën voor maatschappelijke vraagstukken op het gebied van gezondheid en zorg
Landbouw, water, voedsel Onbekend

Hogeschool Rotterdam

Contactpersoon: Jeroen Timmermans

KIA Onderwerp
Energietransitie en duurzaamheid Logistiek
Onbekend Duurzame gedragsverandering

Hogeschool Saxion

Contactpersoon: Siep Littooij

KIA Onderwerp
Gezondheid en zorg Onbekend
Sleuteltechnologieën Onbekend

Hogeschool Utrecht

KIA Onderwerp
Gezondheid en zorg Zorg op de juiste plek
Onbepaald Onbepaald: duurzaamheid of digitalisering

Hogeschool Viaa

Geen gegevens bekend.

Hogeschool Windesheim

Contactpersoon: Derk Jan Kiewiet

KIA Onderwerp
Gezondheid en zorg Extramuralisering of jeugd (wordt nog bepaald)
Maatschappelijk verdienvermogen Goederen geld en data-stromen

Iselinge Hogeschool

Geen aanvraag (als hoofdaanvrager) in voorbereiding.

Contactpersoon: Rosanne Hebing

Marnix Academie

Geen aanvraag (als hoofdaanvrager) in voorbereiding.

Contactpersoon: Jacolien Spijkerboer

NHL Stenden Hogeschool

Contactpersonen: Jan van der West en Soon Hee Santema

KIA Onderwerp
Landbouw, water, voedsel Watertechnologie
Energietransitie en duurzaamheid Wateren in energie en/of aquacultures of circulair plastic

Thomas More Hogeschool

Geen aanvraag (als hoofdaanvrager) in voorbereiding.

Contactpersoon: Dorothee van Kammen

Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Geen aanvraag (als hoofdaanvrager) in voorbereiding.

Contactpersoon: Susan van der Giessen

Zuyd Hogeschool

Contactpersoon: Marleen van der Laan

KIA Onderwerp
Energietransitie en duurzaamheid Moleculaire kennis in combinatie met sustainable synthesis and production

Meer informatie en contact

Wil je meer weten over SPRONG en bovenstaande lijst? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, SPRONG, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid