Innovatietraineeship (pilot)

  • Pilot voor het inzetten van hbo-studenten als innovatietrainees in het mkb
  • Voor het versterken van de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en mkb
  • De subsidie is maximaal € 300.000 per aanvraag

Inhoud

Doel Innovatietraineeship

Het doel van het innovatietraineeship is om de onderzoeksrelatie tussen hogeschool en het mkb te versterken. Hiermee willen wij het innovatievermogen van het mkb vergroten en de kennispositie van de hogeschool verstevigen.

Een innovatietrainee doet gedurende 1,5 jaar praktijkgericht onderzoek bij een mkb-onderneming, eerst als stagiair en na het afstuderen als medewerker van het bedrijf. Gedurende het gehele onderzoek begeleidt de hogeschool de trainee.

Daarnaast krijgt hij/zij een programma aangeboden waarin (soft) skills ontwikkeld worden die in het bedrijfsleven van belang zijn, zoals ondernemerschaps-, innovatie- en managementvaardigheden.

Het innovatietraineeship is onderdeel van de NWO-bijdrage aan het Kennis en Innovatieconvenant 2020-2023.

Voordelen voor mkb

Met het innovatietraineeship haalt een mkb-er nieuwe, toepasbare kennis en een getalenteerde hogeschoolstudent in huis. Als tijdens de stageperiode van een half jaar blijkt dat de trainee en de mkb-onderneming bij elkaar passen, neemt de ondernemer de trainee 1 jaar in dienst.

De trainee zet als personeelslid het onderzoek voort of helpt mee de resultaten te implementeren. Door de intensieve begeleiding vanuit de hogeschool ontstaat een nauwere relatie tussen hogeschool en mkb-onderneming die voor het mkb van belang is om ook op langere termijn toegang te krijgen tot nieuwe kennis en high potentials. Op die manier kunnen bedrijven hun innovatievermogen structureel vergroten.

Pilot

Omdat het innovatietraineeship nieuw is, geldt deze ronde als een pilot om te kijken of het instrument voldoet aan de verwachtingen van de hogeschool, het mkb en de studenten. De eerste innovatietrainees in de pilot starten in februari 2021 en hun traineeship eindigt in september 2022.

Er is ruimte voor in totaal 195 innovatietrainees. Hogescholen, al dan niet in samenwerkingsverband, kunnen elk 15 innovatietrainees plaatsen en begeleiden in 1 of meerdere mkb-ondernemingen.

Deelnemende hogescholen

De volgende hogescholen ontwikkelen plannen voor het innovatietraineeship. Geïnteresseerde ondernemers uit het mkb kunnen contact opnemen met:

Financiering van innovatietraineeships

Je kunt als hogeschool in deze pilot maximaal € 300.000 aanvragen. Hiermee kun je 15 trainees plaatsen. De cofinanciering door de aanvragende hogeschool (en eventueel andere samenwerkende hogescholen) is minimaal 10% van het subsidiebedrag. Dit kan zowel in geld als in natura. Regieorgaan SIA heeft in totaal € 3,9 miljoen beschikbaar voor deze pilot.

Beoordeling

De beoordeling gebeurt door een onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze bestaat uit experts afkomstig uit de onderzoekswereld en uit de praktijk. Deze regeling is eenmalige pilot. Ongeveer 6 weken na de sluitingsdatum van de regeling, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd.

Contact

Wil je meer informatie over het innovatietraineeship, neem dan contact op met:

Ades Joaquin Niazy
Programmamanager

Learning communities, Pilot Innovatietraineeship