Pilot Innovatietraineeship december 2020

Er is totaal € 3,9 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 300.000 per aanvraag. Daarmee kun je 15 trainees plaatsen.

 • Opening ronde 17 november 2020
 • Sluitingsdatum 15 december 2020
 • Beoordeling en besluit januari 2021
 • Bekendmaking januari 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over de Pilot Innovatietraineeship. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Tot in hoeverre is het onderzoeksthema gebaseerd op de vraag uit de beroepspraktijk en sluit deze aan bij 1 of meer van de 6 KIA's? Hoe maatschappelijk relevant is de vraag?
 • Netwerkvorming
  Hebben de samenwerkende partners voldoende expertise om onder meer de onderzoeksbegeleiding en het traineeprogramma uit te voeren en de kwaliteit van het onderzoek te borgen? Heeft het betrokken mkb een actieve rol in de uitvoering van het onderzoek?
 • Plan
  Is het plan gericht op het structureel versterken en intensiveren van de onderzoeksrelatie van hogescholen met het mkb?


Aanvragen krijgen per criterium een score in gehele getallen, oplopend van 1 tot en met 6. 6 is de hoogste score. Elk criterium weegt even zwaar mee in de beoordeling. Alleen aanvragen die op elk criterium een 4 of hoger scoren krijgen een positief oordeel.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met samenwerkingspartners. Bijvoorbeeld over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en het commercieel gebruik daarvan door mkb-ondernemingen.

Start en uitvoering project

Is je traject toegekend? Dan start de uitvoering uiterlijk 2 maanden na de datum van het subsidiebesluit. De eerste innovatietrainees starten in februari 2021. Hun traineeship eindigt in september 2022. Het traject heeft een looptijd van maximaal 24 maanden. Je kunt de subsidie niet buiten de looptijd van het traject gebruiken.

Monitoring

Als aanvrager neem je deel aan de monitoring en evaluatie van deze ronde van de Pilot Innovatietraineeship. Tijdens de pilot wordt getoetst of het innovatietraineeship voldoet aan de verwachtingen van het bedrijfsleven, hogescholen en studenten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over het innovatietraineeship, neem dan contact op met:

Lex Sanou
Programmamanager

SPRONG-educatief, Learning communities, Innovatietrainneeship