Indieningsronde CDKM Impuls december 2020

In totaal is € 90.000 beschikbaar. Per project (Challenge) kun je maximaal
€ 5.000 aanvragen.

 • Opening ronde 15 juni 2020
 • 1e indienmoment 7 juli 2020
 • Beoordeling en besluit juli en augustus 2020
 • Bekendmaking augustus 2020
 • Opening ronde 15 juni 2020
 • 2e indienmoment 8 september 2020
 • Beoordeling september en oktober 2020
 • Bekendmaking oktober 2020
 • Opening ronde 15 juni 2020
 • 3e indienmoment 6 oktober 2020
 • Beoordeling oktober en november 2020
 • Bekendmaking november 2020
 • Opening ronde 15 juni 2020
 • 4e indienmoment 3 november 2020
 • Beoordeling november en december 2020
 • Bekendmaking december 2020
 • Opening ronde 15 juni 2020
 • 5e indienmoment en sluitingsdatum 1 december 2020
 • Beoordeling december 2020 en januari 2021
 • Bekendmaking januari 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over de Impuls. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

5 indienmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 1 december 2020, 14.00 uur. Dit is de sluitingsdatum van de Impuls. Daarnaast zijn er 4 andere indienmomenten: in juli, september, oktober en november 2020 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). In totaal is € 90.000 beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (1 december 2020), sluit de Impuls eerder en vervallen de overige indienmomenten.

Na elk indienmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 2 criteria:

 • Effectiviteit van de gekozen aanpak
  De Challenge heeft een duidelijke relatie met het (post-)coronatijdperk en levert een bijdrage aan het creëren van een rijke leeromgeving voor studenten.
 • Haalbaarheid en doelmatigheid plan van aanpak
  De inzet van geld en tijd is realistisch en weegt op tegen het beoogde resultaat.

Je moet op beide criteria een voldoende scoren voor een positief oordeel van je aanvraag.

Eisen aan de aanvraag

 • De aanvraag is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de projectleider van de Challenge.
 • De projectleider kan docent, onderzoeker, docent-onderzoeker of beleidsmedewerker zijn, werkzaam bij een hogeschool of universiteit.
 • De consortiumpartners kunnen bijdragen aan de uitvoering van het project, maar zijn dit niet verplicht.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na toekenning. De looptijd van het project is maximaal 3 maanden. Binnen 6 maanden na bekendmaking van de toekenning is de subsidie besteed. Gedurende de looptijd van het project houd je Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over City Deal Kennis Maken Impuls 2020? Neem dan contact op met:

Rowinda Appelman
Programmamanager

City Deal Kennis Maken, Deltapremie