Indieningsronde september 2021

In totaal is € 1.125.000 beschikbaar in deze ronde. Je kunt maximaal
€ 75.000 aanvragen.

 • Opening ronde 17 mei 2021
 • Sluitingsdatum 14 september 2021, 14 uur
 • Beoordeling september 2021
 • Besluit oktober 2021
 • Bekendmaking oktober 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze regeling. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Zodra de ronde is opengesteld, vind je alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Effectiviteit van de gekozen aanpak
  Is de verwachting dat de gekozen aanpak effectief is? En kan dit leiden tot het duurzaam grootschalig betrekken van studenten, docenten en onderzoekers bij het oplossen van maatschappelijke opgaven van steden?
 • Netwerkvorming
  Dragen de betrokken partners bij aan het behalen van het doel? En hebben zij voldoende kennis om tot een implementatieplan te komen?
 • Haalbaarheid en doelmatigheid
  Is de aanpak realistisch, afgebakend en haalbaar?

In de beoordeling wegen alle criteria even zwaar mee.

Eisen aan de consortiumpartners

Het college van burgemeester en wethouders waar de aanvragende hogeschool of universiteit binnen de CDKM mee samenwerkt, moet een van de consortiumpartners zijn. Regieorgaan SIA moedigt het aan dat andere maatschappelijke partners (denk aan de provincie, Economic Board, wijkorganisaties, bedrijven) en andere kennisinstellingen (hogeronderwijsinstellingen en ROC’s) deelnemen in het consortium, maar dit is niet verplicht.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je jouw project tussen 1 november 2021 en 1 januari 2022. Het project duurt maximaal 12 maanden. Na afloop van het project breng je Regieorgaan SIA op de hoogte van het verloop van het project. Eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het project ten opzichte van het oorspronkelijke plan moet je doorgeven. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina over projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over City Deal Kennis Maken, indieningsronde september 2021? Neem dan contact op met:

Christiaan Seemann
Programmamanager

L.INT, SPRONG, City Deal Kennis Maken

Roselinde Wijnands
Programmamanager

RAAK-mkb, RAAK-publiek, City Deal Kennis Maken