Voedsel en Groen: Duurzaam marien ondernemen

  • Voor 4-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb en publieke instellingen
  • De financiering is maximaal € 500.000 per aanvraag
  • Naar verwachting honoreren we 1 aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde maart 2022

Inhoud

Doel Duurzaam marien ondernemen

Het wordt steeds drukker in onze Noordzee. Met scheepvaart, visserij, het opwekken van energie in windmolenparken en aquacultuur, zoals de teelt van schelpdieren. Het doel van de regeling Duurzaam marien ondernemen is om uiteindelijk in 2050 te komen tot een balans tussen enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit) en anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten.

Binnen het onderzoeksproject is het centrale vraagstuk: hoe en welke handelingsperspectieven kunnen gegeven worden voor (toekomstige) ondernemers die op een duurzame wijze willen bijdragen aan de productie van voedsel en biogrondstoffen in en bij windparken waarbij de ecologische draagkracht van de Noordzee leidend is voor het gebruik ervan?

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Financiering van onderzoek

Ben je lector bij een hogeschool, dan kun je in 2022 uiterlijk tot en met 15 maart, 14.00 uur, financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 625.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 5 tot 6 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, leggen we deze voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Duurzaam marien ondernemen of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.