Voedsel en Groen: Duurzaam marien ondernemen

  • Voor 4-jarig onderzoek van hogescholen samen met mkb
  • De financiering is maximaal € 500.000 per aanvraag
  • We honoreren 1 aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde januari 2021

Inhoud

Doel Duurzaam marien ondernemen

Het wordt steeds drukker in onze Noordzee. Met scheepvaart, visserij, het opwekken van energie in windmolenparken en aquacultuur, zoals de teelt van schelpdieren.

Het doel van Duurzaam marien ondernemen is om uiteindelijk in 2050 te komen tot een balans tussen enerzijds ecologische draagkracht en waterbeheer (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit) en anderzijds de opgaven voor hernieuwbare energie, voedsel, visserij en andere economische activiteiten. Het onderzoek moet handelingsperspectieven bieden voor huidige en toekomstige ondernemers om hiermee aan de slag te gaan.

We honoreren maximaal 1 onderzoeksvoorstel. Het voorstel moet aansluiten bij 2 deelopdrachten binnen deze regeling:

1. Meervoudig ruimtegebruik door combinaties van energie-infrastructuur met voedselproductie

2. Monitoring, modellering, data- en informatiemanagement en afwegingskaders voor menselijk medegebruik binnen de draagkracht van het Noordzee-ecosysteem.

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Aansluiting met bestaande initiatieven

Onderzoek binnen deze regeling sluit aan bij al bestaande relevante initiatieven en onderzoeken op het gebied van duurzaam marien ondernemen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je uiterlijk 19 januari 2021 financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 625.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 5 tot 6 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Duurzaam marien ondernemen of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.