Indieningsronde september 2021

open Hbo-postdoc - 4 indienmomenten

In totaal is ruim € 5,8 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 80.000 per aanvraag.

Indienmomenten: April 28, 2020 Sept. 7, 2020 Jan. 14, 2021 Sept. 14, 2021
 • Ronde open 7 april 2020
 • 1e indienmoment 28 april 2020
 • Beoordeling mei 2020
 • Hoor en wederhoor mei 2020
 • Beoordeling en besluit juni 2020
 • Bekendmaking eind juni 2020
 • Ronde open 7 april 2020
 • 2e indienmoment 7 september 2020
 • Beoordeling oktober 2020
 • Hoor en wederhoor oktober 2020
 • Beoordeling en besluit november 2020
 • Bekendmaking eind november 2020
 • Ronde open 7 april 2020
 • 3e indienmoment 14 januari 2021
 • Beoordeling februari 2021
 • Hoor en wederhoor februari 2021
 • Beoordeling en besluit maart 2021
 • Bekendmaking april 2021
 • Ronde open 7 april 2020
 • 4e indienmoment en sluitingsdatum 14 september 2021
 • Beoordeling oktober 2021
 • Hoor- en wederhoor oktober 2021
 • Beoordeling en besluit november 2021
 • Bekendmaking eind november 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

4 indienmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 14 september 2021, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 3 andere indienmomenten: in april en september 2020 en in januari 2021 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina).

Na elk indienmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen aan de hand van 3 criteria:

 • Kwaliteit van de onderzoekactiviteiten
  De postdoc heeft een duidelijk omschreven positie binnen een onderzoeksgroep die strategisch ingebed is in de onderzoeksagenda van de hogeschool. De postdoc heeft onderzoekservaring en kan praktijkgericht onderzoek uitvoeren
 • Verwevenheid onderzoek en onderwijs
  Op welke manier dragen de onderzoeksvaardigheden van de postdoc bij aan de verrijking van het onderwijs? Hoe laat het takenpakket van de postdoc zien dat het onderzoek en onderwijs met elkaar verweven is?
 • Continuïteit en duurzame inbedding
  Een duidelijke beschrijving van de manier waarop de hogeschool de postdoc begeleidt en zorgt voor verdere professionalisering van de postdoc. Ook valt onder dit criterium de beschrijving van de inspanning die de hogeschool levert om de postdoc na afloop van de subsidieperiode te behouden.

Beoordelingsprocedure

De beoordelingscommissie beoordeelt ontvankelijk verklaarde aanvragen en geeft deze een voorlopig positief of negatief oordeel. Is de voorlopige beoordeling negatief dan krijg je de gelegenheid nadere informatie aan te leveren aan de beoordelingscommissie. Vervolgens stelt de beoordelingscommissie een definitief oordeel vast. Bij een negatief eindoordeel blijft de reservering voor de postdocpositie bij de hogeschool staan. Je kunt dus opnieuw een aanvraag indienen. Pas bij het laatste ophaalmoment, 14 september 2021, vervallen de niet toegekende reserveringen.

Eisen aan de postdocpositie

Als hbo-postdoc ben je gepromoveerd (op het moment van je aanstelling) en heb je aantoonbaar actuele ervaring en/of affiniteit met praktijkgericht onderzoek en onderwijs. Je komt te werken bij een lectoraat, onderzoeksgroep of kenniscentrum. De lector is gedurende de subsidieperiode verantwoordelijk voor de samenhang van je onderzoeksactiviteiten.

Samen met een opleidingsmanager is de lector ook verantwoordelijk voor de verwevenheid tussen jouw onderzoek en het onderwijs. Zij zorgen samen voor jouw duurzame inbedding in de organisatie. De aanvraag wordt dan ook opgesteld onder verantwoordelijkheid van de lector.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start postdocpositie

Is je aanvraag toegekend? Dan moet je binnen 4 weken na de startdatum in ISAAC het formulier ‘Aanstelling postdoc’ invullen. De hogeschool ontvangt bericht van ontvangst en goedkeuring van dit afschrift van ons. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling ten opzichte van de oorspronkelijke aanvraag. Kijk voor meer informatie op de pagina Projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over hbo-postdoc? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid