Impuls 2020

  • Voor het behouden en versterken van de infrastructuur van praktijkgericht onderzoek
  • De financiering is afhankelijk van de grootte van de hogeschool en varieert van € 75.000 tot € 550.000 per aanvraag
  • De subsidie kan tot uiterlijk 31 december 2021 worden besteed
Indieningsronde oktober 2020

Inhoud

Doel Impuls 2020

De COVID-19-crisis zet de voortgang van het praktijkgericht onderzoek bij hogescholen sterk onder druk. Regieorgaan SIA wil de hogescholen ondersteunen bij het behouden en versterken van hun infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. Daarom introduceren we een eenmalige financiering: Impuls 2020.

Met deze impuls wil Regieorgaan SIA de hogescholen mogelijkheden bieden voor de doorontwikkeling en professionalisering van het onderzoek en het verbeteren van de kwaliteit. Zo kunnen hogescholen ook in deze periode hun rol als kennisinstelling in de regio innemen. En deze rol versterken in de toekomst.

Besteden van Impuls 2020

Hogescholen kunnen het geld uit Impuls 2020 besteden aan het aantrekken van (ondersteunend) onderzoekspersoneel. Maar ook aan materiaal ter versterking van de onderzoeksfunctie of activiteiten in het kader van visie- of netwerkvorming van de onderzoeksfunctie van de hogeschool.

Impuls 2020 is daarnaast bedoeld voor onderlinge afstemming tussen hogescholen en de verbinding met diverse regionale en nationale partners. Zowel uit de praktijk, onderzoek als overheden en in het kader van de NWA en het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Een deel van de middelen moet de hogeschool besteden aan netwerkvorming, visievorming en eventueel andere activiteiten die bijdragen aan een betere strategische positionering van het onderzoek van de hogeschool.

Impuls 2020 is niet bedoeld voor cofinanciering van projectsubsidies van Regieorgaan SIA. Het is ook niet toegestaan de middelen in te zetten voor onderwijsactiviteiten.

Doorlopend indienen

Je kunt vanaf de opening van Impuls 2020 doorlopend je aanvraag indienen tot uiterlijk 15 oktober 2020, 14.00 uur. Zodra de aanvraag bij ons binnen is, beoordelen wij deze. We streven ernaar je binnen 2 weken ons besluit bekend te maken.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Het bureau van Regieorgaan SIA beoordeelt de aanvragen. Ongeveer 2 weken na het in behandeling nemen van de aanvraag hoor je of de aanvraag is gehonoreerd.

Contact

Wil je meer informatie over Impuls 2020 of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, SPRONG, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid

Karlijn op het Veld
Programmamanager

GoCi, KIEM-ce, SPRONG, Nationale Wetenschapsagenda