Indieningsronde oktober 2020

Er is in totaal € 10 miljoen beschikbaar in deze ronde. In de bijlage van de handleiding van Impuls 2020 vind je het maximale subsidiebedrag per hogeschool.

  • Opening ronde June 2, 2020
  • Doorlopend indienen tot en met 15 oktober 2020
  • Sluitingsdatum 15 oktober 2020
  • Beoordeling, besluit en bekendmaking 2 weken na indienen voorstel, uiterlijk 13 november 2020

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding. Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Doorlopend indienen

Je kunt vanaf de opening van deze ronde je aanvraag doorlopend indienen tot uiterlijk 15 oktober 2020, 14.00 uur. Zodra de aanvraag bij ons binnen is, beoordelen wij deze. We streven ernaar je binnen 2 weken ons besluit bekend te maken.

Beoordelingscriteria

Regieorgaan SIA beoordeelt aanvragen op 2 criteria:

  • Past het inhoudelijk bestedingsplan binnen de doelstelling van de Impuls 2020 en staat de beoogde inzet in verhouding tot het beoogde doel van de aanvraag?
  • Worden de begrote middelen ingezet binnen de kaders beschreven in paragraaf 3.4 van de handleiding van Impuls 2020?

We beoordelen elk criterium met een voldoende of een onvoldoende. Je moet op elk criterium een voldoende scoren om in aanmerking te komen voor honorering van je aanvraag.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na subsidieverlening. Je kunt de financiering tot uiterlijk 31 december 2021 besteden. Je moet Regieorgaan op de hoogte houden van de besteding van Impuls 2020.

Je legt op 2 momenten verantwoording af: in mei 2021 met een korte inhoudelijke tussenrapportage én uiterlijk 3 maanden na afloop van de looptijd van de financiering met een inhoudelijke- en financiële eindrapportage. We vragen je daarnaast met enige regelmaat ons inzicht te geven in de voorgenomen thematische keuzes en strategische samenwerkingspartners van de hogeschool.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Impuls 2020? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, SPRONG, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid

Karlijn op het Veld
Programmamanager

GoCi, KIEM-ce, SPRONG, Nationale Wetenschapsagenda