Innofest X SIA 2021

In totaal is € 20.000 beschikbaar. Per test (aanvraag) kun je maximaal
€ 10.000 aanvragen.

 • Oproep gepubliceerd 4 februari 2021
 • Deadline aanmelden 8 april 2021, 14 uur
 • Pitchmiddag (online) 15 april 2021
 • Bekendmaking eind april

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over Innofest X SIA. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven de oproep onderaan deze pagina goed door. Hier vind je ook het aanvraagformulier.

Aanmelden

Je kunt vanaf de publicatie van de oproep je aanvraag indienen tot de sluitingsdatum van 8 april, 14.00 uur. Na die tijd toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden uit de oproep en het bijbehorende aanmeldformulier.

Online pitchmiddag

Uit de aanmeldingen selecteert de commissie op basis van de onderstaande criteria de aanvragen die mogen pitchen op 15 april. De 7 teams met de hoogste score krijgen een uitnodiging. Na de pitch van 5 minuten heb je nog 10 minuten voor een gesprek met de commissie, het laten zien van een prototype en het beantwoorden van vragen.

Na de pitch beoordeelt de commissie nogmaals op dezelfde criteria. Ongeveer een week na de pitchmiddag hoor je of financiering krijgt van Regieorgaan SIA en je kunt gaan testen op een festival of in een living lab.

Beoordelingscriteria

Elke aanvraag beoordeelt de commissie op 4 criteria:

 • Het festival/living lab is een logische proeftuin en biedt een toegevoegde waarde voor het project.
 • Het project is innovatief en koppelt kennis van de hogeschool aan ondernemerschap.
 • Het project draagt bij aan een duurzamere en socialere wereld.
 • Het project heeft een overtuigend verhaal dat het team goed weet over te brengen.

Daarnaast geef je in de aanvraag antwoord op de volgende vragen:

 • Wie doet de aanvraag en hoe is het team samengesteld dat de test gaat voorbereiden en uitvoeren (welke hogeschool, lector en/of onderzoekers en studenten, eventueel aangevuld met partners uit de praktijk)?
 • Hoe ziet je begroting eruit? Hoeveel financiële ondersteuning heb je nodig en waarvoor?
 • Heb je nagedacht over een (toekomstige) businesscase? Kun je deze in grote lijnen beschrijven?

Start en uitvoering

Is je aanvraag toegekend? Dan gaat Innofest op zoek naar een geschikte testplek en begeleidt je richting de test. Vanuit Regieorgaan SIA krijg je maximaal € 10.000 om de kosten te vergoeden van bijvoorbeeld het aanpassen van je prototype of het opzetten van een experiment. De test voer je uit in het jaar 2021 op 1 van de festivals of living labs waar Innofest mee samenwerkt.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen om mee te doen aan de pitchmiddag kan door het onderstaande formulier in te vullen en uiterlijk 8 april, 14.00 uur te mailen naar Marianne Kroon: marianne.kroon@regieorgaan-sia.nl

Je hoeft dus niet via het online aanvraagsysteem ISAAC je aanvraag in te dienen.

Documenten

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

Contact

Wil je meer weten over Innofest X SIA 2021? Neem dan contact op met:

Marianne Kroon
Communicatieadviseur