Innofest X SIA 2022

In totaal is € 40.000 beschikbaar. Per test (aanvraag) kun je maximaal
€ 10.000 aanvragen.

 • Oproep gepubliceerd 15 december 2021
 • Deadline aanmelden 1 maart 2022, 14.00 uur
 • Pitchmiddag 25 maart 2022
 • Bekendmaking 8 april 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over Innofest X SIA. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven de oproep onderaan deze pagina goed door. Hier vind je ook het aanvraagformulier.

Aanmelden

Je kunt vanaf de publicatie van de oproep je aanvraag indienen tot de sluitingsdatum van 1 maart, 14.00 uur. Na die tijd toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden uit de oproep en het bijbehorende aanmeldformulier.

Pitchmiddag

Uit de aanmeldingen selecteert de commissie op basis van de onderstaande criteria de aanvragen die mogen pitchen op 25 maart, tussen 13 -17 uur. De 7 teams met de hoogste score krijgen uiterlijk 15 maart 2022 een uitnodiging. Na de pitch van 10 minuten heb je nog 10 minuten voor een gesprek met de commissie, het laten zien van een prototype en het beantwoorden van vragen.

Na de pitch beoordeelt de commissie nogmaals op dezelfde criteria. Ongeveer een week na de pitchmiddag hoor je of financiering krijgt van Regieorgaan SIA en je kunt gaan testen op een festival of in een living lab.

Beoordelingscriteria

Elke aanvraag beoordeelt de commissie op 4 criteria:

 • Het festival/living lab is een logische proeftuin en biedt een toegevoegde waarde voor het project.
 • Het project is een resultaat, tussenresultaat, of experiment uit praktijkgericht onderzoek.
 • Het project betreft een innovatie die bijdraagt aan een duurzamere en socialere wereld.
 • Het projectteam brengt een overtuigend verhaal dat bijdraagt aan het vertalen van praktijkgericht onderzoek naar een breder publiek


Daarnaast geef je in de aanvraag antwoord op de volgende vragen:

 • Wie doet de aanvraag en hoe is het team samengesteld dat de test gaat voorbereiden en uitvoeren (welke hogeschool, lector en/of onderzoekers en studenten, eventueel aangevuld met partners uit de praktijk)?
 • Hoe ziet je begroting eruit? Hoeveel financiële ondersteuning heb je nodig en waarvoor?
 • Heb je nagedacht over een (toekomstige) businesscase? Kun je deze in grote lijnen beschrijven?
 • Wat zou de test mogelijk kunnen toevoegen aan de beleving van bezoekers van een festival of living lab?

Start en uitvoering

Is je aanvraag toegekend? Dan gaat Innofest op zoek naar een geschikte testplek en begeleidt je richting de test. Vanuit Regieorgaan SIA krijg je maximaal € 10.000 om de kosten te vergoeden van bijvoorbeeld het aanpassen van je prototype of het opzetten van een experiment. De test voer je uit in het jaar 2022 op 1 van de festivals of living labs waar Innofest mee samenwerkt.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen om mee te doen aan de pitchmiddag kan door het onderstaande formulier in te vullen en uiterlijk 1 maart, 14.00 uur te mailen naar Jerry Verschuren: jerry.verschuren@regieorgaan-sia.nl

Je hoeft dus niet via het online aanvraagsysteem ISAAC je aanvraag in te dienen.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Innofest X SIA 2021? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, SIA X Innofest