Innofest X SIA 2023

open Innofest X SIA

In totaal is € 40.000 beschikbaar. Per test (aanvraag) kun je maximaal
€ 10.000 aanvragen.

  • Oproep gepubliceerd 16 november 2022
  • Deadline aanmelden 14 februari 2023, 14.00 uur
  • Pitchmiddag 10 maart 2023
  • Bekendmaking 27 maart 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over Innofest X SIA. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven de oproep onderaan deze pagina goed door. Hier vind je ook het aanvraagformulier.

Aanmelden

Je kunt vanaf de publicatie van de oproep je aanvraag indienen tot dinsdag 14 februari 2023 om 14.00 uur. Let op: dit is een harde deadline, ben je te laat dan kunnen we je aanvraag helaas niet meenemen. Na de sluitingstijd toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden uit de oproep en het bijbehorende aanmeldformulier.

Pitchmiddag

Uit de aanmeldingen selecteert de commissie op basis van de onderstaande criteria de aanvragen die mogen pitchen op 10 maart 2023, tussen 13 -17 uur. De 7 teams met de hoogste score krijgen uiterlijk 28 februari 2023 een uitnodiging. Na de pitch van 5 minuten heb je nog 10 minuten voor een gesprek met de commissie, het laten zien van een prototype en het beantwoorden van vragen.

De beoordelingscommissie stelt op basis van deze pitchmiddag en de beoordelingscriteria de eindcijfers vast. Ongeveer 2 weken na de pitchmiddag hoor je of je financiering krijgt van Regieorgaan SIA en je kunt gaan testen op een festival of in een living lab.

Beoordelingscriteria

Elke aanvraag beoordeelt de commissie op 4 criteria:

  1. De mate waarin het festival/living lab een logische proeftuin is en toegevoegde waarde biedt voor het beoogde project.
  2. De mate waarin het project een resultaat, tussenresultaat, of experiment uit praktijkgericht onderzoek is.
  3. De mate waarin het project een innovatie betreft die bijdraagt aan een duurzamere of socialere wereld.
  4. De mate waarin het verhaal achter het project overtuigend is en bijdraagt aan het bewustzijn van praktijkgericht onderzoek onder een breder publiek.

Start en uitvoering

Is je aanvraag toegekend? Dan gaat Innofest op zoek naar een geschikte testplek en begeleidt je richting de test met onder andere 3 lessen van een innovatie-expert. Vanuit Regieorgaan SIA krijg je maximaal € 10.000 om de kosten te vergoeden van bijvoorbeeld het aanpassen van je prototype of het opzetten van een experiment. De test voer je uit in het jaar 2023 op een festival of in een living lab waar Innofest mee samenwerkt.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen om mee te doen aan de pitchmiddag kan door het onderstaande formulier in te vullen en uiterlijk 14 februari 2023, 14.00 uur te mailen naar Jerry Verschuren: jerry.verschuren@regieorgaan-sia.nl

Je hoeft dus niet via het online aanvraagsysteem ISAAC je aanvraag in te dienen.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Innofest X SIA 2021? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren
Programmamanager

KIEM 2020, KIEM GoChem, SIA X Innofest