KIEM GoCI

Update april 2023: Na 2 rondes sloot in januari 2023 het laatste ophaalmoment van de financieringsregeling KIEM GoCI. Op dit moment werken CLICKNL en Regieorgaan SIA aan een nieuwe, doorontwikkelde KIEM GoCI. De geleerde lessen van de afgelopen 2 jaar worden hierin meegenomen. Tot de zomer wordt bij betrokkenen feedback opgehaald en het ontwerp voor de nieuwe regeling gemaakt.

Indieningsronde 2022-2023

Inhoud

Doel KIEM GoCI

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen uit de creatieve industrie met kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden richten zich op het uitvoeren van verkennend onderzoek op het gebied van creatieve industrie en de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Veerkracht van de creatieve industrie.

Creatieve industrie

De belangrijkste disciplines van de creatieve industrie zijn:

 • Ontwerpende disciplines, zoals architectuur, landschap en interieurontwerp, productontwerp, mode, gaming en digitaal ontwerp, merkcreatie en communicatie, grafisch en multimediaal ontwerp en systeem- en procesontwerp.
 • Creatieve content, zoals film en fotografie, media, evenementen, muziek, literatuur en journalistiek, podiumkunsten, beeldende kunst en cultureel erfgoed.

Daarnaast is er ook een aantal aanpalende disciplines die vallen binnen de scope van KIEM GoCI. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de rol van productiehuizen, musea en omroepen.

KIA Veerkracht van de creatieve industrie

KIEM GoCI-projecten moeten passen binnen (één van) de maatschappelijke uitdagingen van het missiegedreven innovatiebeleid, Projecten sluiten aan bij verschillende thema’s, missies en relevante speerpunten. In de KIA Veerkracht is omschreven hoe de creatieve industrie hieraan kan bijdragen. De KIA heeft de volgende thema's:

Thema Energietransitie en duurzaamheid

 • Visie en verbeelding van het nieuwe energiesysteem
 • Empowerment: van offers naar kansen door belangen centraal te stellen
 • Aanbod van interventies op maat die motiveren

Thema Landbouw, water en voedsel

 • In beweging komen naar gezond eten
 • Naar een vraaggestuurde duurzame voedselketen
 • Groene omgeving

Thema Gezondheid en zorg

 • Transitie van ziekte naar vitaliteit
 • Integrale diensten: innoveren middels burgerparticipatie en co-creatie
 • Gewoon gezond: omgevingsinterventies en handelingsperspectief op maat

Thema Veiligheid

 • Samen sterk(er): effectiever innoveren door co-creatie en participatie
 • Voorsprong door methodisch ontwerpen: probleemgestuurd innoveren
 • Communicatie als wapen: verhogen bewustzijn


Hier vind je het overzicht van de 63 lopende en afgeronde projecten. In samenwerking met het innovatieprogramma GoCI (een initiatief van CLICKNL en Regieorgaan SIA) en NADR (Network Applied Design Research) is het digitale magazine Collaboration for Impact gemaakt.

Innovatieprogramma

Parallel aan KIEM GoCI loopt het innovatieprogramma GoCI. Dit programma is een gezamenlijk initiatief van CLICKNL - de Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) van de Topsector Creatieve Industrie - en Regieorgaan SIA. Regieorgaan SIA is penvoerder van het samenwerkingsverband. Het programmabureau GoCI ondersteunt mkb-ondernemingen in de creatieve industrie. Het doel is om innovatie binnen de creatieve industrie te versterken en te versnellen. Dit om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke uitdagingen uit het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Financiering van onderzoek

Ben je onderzoeker bij een hogeschool, universiteit of overige kennisinstelling (kijk in de call for proposals van de openstaande ronde welke overige kennisinstellingen in aanmerking komen), dan kun je aanvragen indienen in ISAAC. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000.

De praktijkpartners in de aanvraag, waaronder minimaal 1 mkb-bedrijf, dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is minimaal 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in natura. Vraag je het maximale subsidiebedrag aan en zijn er naast de cofinanciering van de praktijkpartners geen extra bijdragen, dan is de totale projectomvang dus € 50.000. Projecten duren maximaal 12 maanden.

Overige ondersteuning en subsidies

Vanuit het programma GoCI is een overzicht ontwikkeld dat de regelingen en ondersteuning laat zien die de verschillende GoCI-partners aanbieden. Behalve Regieorgaan SIA zijn dat RVO, het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie, NWO en CLICKNL.

Ophaalmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de betreffende rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

Wil je een aanvraag indienen? Dan adviseren wij om eerst contact op te nemen met het programmabureau GoCI om op hoofdlijnen het projectvoorstel te bespreken. Het bureau adviseert daar waar kan over mogelijke consortiumvorming, financiering en vermarkting.

Op het aanvraagformulier geef je aan dat je contact hebt gehad met het programmabureau. Dit contact is niet verplicht. Een aanvraag voor KIEM GoCI doe je met een beperkt aantal partners en we vragen een beknopte beschrijving van het plan. Bekijk ook onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle aanvragen die voldoen aan de indieningsvoorwaarden leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. We streven ernaar uiterlijk 10 weken nadat het voorstel in behandeling is genomen, te laten weten of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer weten over de regeling? Neem dan contact op met Jerry Verschuren. Wil je inhoudelijk advies voordat je een voorstel indient of meer informatie over het programma GoCI? Neem dan contact op met Wietske van den Heuvel.

Jerry Verschuren

Programmamanager

Mieke Dols

Programmamanager

Programma GoCI, KIA Maatschappelijk Verdienvermogen, Deltapremie