Indieningsronde maart 2022

open Voedsel en Groen: Kringloopstimulator

In totaal is € 500.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 500.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 14 oktober 2021
 • Sluitingsdatum 15 maart 2022, 14.00 uur
 • Interview beoordelingscommissie mei 2022
 • Beoordeling en besluit juni 2022
 • Bekendmaking juli 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Herbesteding

Regieorgaan SIA heeft een regeling Kringloopstimulator al eerder in 2020 opengesteld voor aanvragen, als onderdeel van de regeling Precisielandbouw en kringloopsimulator, indieningsronde oktober 2020. Uit die call for proposals is in 2021 geen honorering voortgekomen. De focus en de titel van de huidige call for proposals wijkt af van de eerdere subsidieronde. In de huidige call for proposals staat onder 2.2 Doelstelling van de regeling, de nieuwe focus beschreven.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar afkomstig uit de beroepspraktijk en sluit deze aan bij de inhoudelijke doelstelling van deze regeling en van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied, in binnen- en buitenland?
 • Onderzoeksplan
  Omschrijft het plan duidelijk de beoogde bijdrage van het onderzoek aan de handelingsperspectieven van beroepsprofessionals? Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit ten minste 2 door de overheid bekostigde hogescholen.
 • Daarnaast nemen minimaal 6 mkb-ondernemingen deel OF
 • 3 mkb-ondernemingen en een publieke partij, in beide gevallen aangevuld met een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan, OF
 • 2 publieke partijen.
 • We nodigen je uit ook mbo-instellingen bij je consortium te betrekken.
 • Alle consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% bij van het subsidiebedrag. Cofinanciering kan zowel in geld als in natura.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 15 juli 2022 en 15 januari 2023. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over Kringloopstimulator of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen