Indieningsronde april 2022

In totaal is € 800.00 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 400.000 per aanvraag.

  • Opening ronde 23 april 2021
  • Sluitingsdatum 12 april 2022, 14.00 uur
  • Beoordeling Doorlopend

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Doorlopend indienen tot en met 12 april 2022

Je kunt vanaf de opening van deze ronde je aanvraag doorlopend indienen tot uiterlijk 12 april 2022, 14.00 uur. We toetsen je aanvraag binnen uiterlijk 15 werkdagen op ontvankelijkheid. Ontvankelijk verklaarde aanvragen nemen we in behandeling. Je hoort vervolgens na ongeveer 3 maanden of je aanvraag wordt gehonoreerd.

Ronde sluit na 2 gehonoreerde aanvragen

We hebben in deze indieningsronde budget voor 2 lectorenposities. Deze ronde sluit daarom zodra er 2 aanvragen zijn gehonoreerd. Dit kan vóór de nu vastgestelde sluitingsdatum van 12 april 2022 zijn.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 2 criteria:

  • Kwaliteit van de invulling van de lectorpositie
    Sluit de lector aan bij een bestaande kenniskring of heeft de lector het netwerk om dit te ontwikkelen? Heeft de lector ervaring met programmeren van onderzoek?
  • Kwaliteit van de onderzoeksactiviteiten
    Passen de voorgestelde activiteiten binnen de in de call for proposals genoemde focus? Werkt de lector samen met andere relevante lectoren? Wat is de strategische inbedding in het onderzoeksprogramma van de hogeschool?

De beoordelingscommissie beoordeelt elk criterium met een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als op beide criteria voldoende wordt gescoord.

Eisen aan netwerk

De beoogde lector wordt ondersteund door een actief betrokken netwerk met voldoende kennis en kunde om de onderzoekslijn uit te voeren. Je moet een plan maken om private partijen uit de beroepspraktijk te betrekken om actief bij te dragen aan de uitvoering van de onderzoekslijn. Daarnaast geef je aan op welke wijze je de kansen om verbindingen te leggen met (mkb-)bedrijven en/of maatschappelijke instellingen denkt te realiseren.

Algemene financieringsvoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering Lector kringlooplandbouw

Is je aanvraag toegekend? Dan start de lector in kringlooplandbouw uiterlijk 6 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Gedurende de looptijd van het traject ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen. In het subsidiebesluit lees je hoe je dat doet. Kijk voor meer informatie ook op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start traject

Is voor je onderzoekstraject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je traject een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je traject niet starten.

Is het voor jouw traject onmogelijk voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over Lectoren in kringlooplandbouw of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen