Indieningsronde april 2023

open Richting Europa (pilot)

Er is in totaal € 360.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 40.000 per aanvraag.

  • Opening ronde 6 maart 2023
  • Sluitingsdatum 25 april 2023, 14.00 uur
  • Beoordeling en besluit juni 2023
  • Bekendmaking juli 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt een aanvraag op 2 criteria:

  • Strategie
    De mate waarin onder andere de strategievorming, netwerkvorming en ontwikkeling van supportinfrastructuur in lijn zijn met de ambities van de hogeschool op het gebied van Europese onderzoek- en innovatie programma’s.
  • Kwaliteit
    De mate waarin het projectplan onder andere realistisch en afgebakend is, de mate waarin de inzet van middelen opwegen tegen het beoogde resultaat en de mate waarin het plan van aanpak uitvoerbaar en haalbaar is.

Elk criterium weegt even zwaar en krijgt van de beoordelingscommissie een voldoende of onvoldoende. Om een positief oordeel te krijgen en daarmee voor subsidie in aanmerking te komen, moet een aanvraag op beide criteria voldoende scoren.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met netwerkpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 september 2023 en 1 oktober 2023. Na afloop van het project informeer je ons beknopt over de resultaten.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over de pilotregeling Richting Europa of over het programma Richting Europa? Neem dan contact op met:

Maggy Ovaa
Strategisch adviseur