Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen, universiteiten kunnen medeaanvrager zijn
  • De subsidie is maximaal € 150.000 per aanvraag
  • Cofinanciering is niet vereist
Indieningsronde januari 2021

Inhoud

Doel Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19

We zitten midden in de COVID-19-pandemie. Wereldwijd nemen overheden maatregelen om verspreiding van het SARS-COV-2-virus te voorkomen. Deze maatregelen hebben ook effect op andere zaken: mensen zijn aan huis gekluisterd en de dagelijkse routine valt weg. Ook zijn er beperkingen of inperkingen van de behandelmogelijkheden in bijvoorbeeld ziekenhuizen.

Deze COVID-19-maatregelen hebben kortom een grote impact op onze gezondheid en welzijn. Met de regeling Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19 ondersteunt Regieorgaan SIA het praktijkgericht onderzoek naar de invloed van de maatschappelijke maatregelen op de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. Tot deze kwetsbare groepen behoren mensen die door de maatregelen een hoger risico lopen op negatieve gevolgen voor hun gezondheid en welzijn.

Het onderzoek levert nieuwe inzichten op waarmee de negatieve gevolgen van de COVID-maatregelen op de gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen kunnen verminderen. Dit leidt tot toepasbare adviezen, richtlijnen, strategieën of interventies.

Financiering van onderzoek

Ben je lector bij een hogeschool? Dan kun je voor deze regeling subsidie bij ons aanvragen. Universiteiten, en andere hogescholen, kunnen optreden als medeaanvrager. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 150.000. Regieorgaan SIA stelt in totaal € 600.000 ter beschikking. Cofinanciering is voor deze regeling niet vereist.

Aanvraag voorbereiden

Deze regeling is 8 januari 2021 geopend. Je kunt je aanvraag indienen tot en met uiterlijk 26 januari 2021, 14.00 uur. Je hebt daarom enkele weken de tijd om je aanvraag voor te bereiden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 1 maand na de sluitingsdatum van de regeling hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19 of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers
Programmamanager

Platformregeling, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Sport en bewegen