Indieningsronde januari 2021

In totaal is € 1 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 500.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 15 juli 2020
 • Sluitingsdatum 19 januari 2021 14.00 uur
 • Beoordeling april 2021
 • Interviews april 2021
 • Beoordeling en besluit april 2021
 • Bekendmaking juni 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar afkomstig uit het mkb en sluit deze aan bij de inhoudelijke doelstelling van deze regeling en van het programma Praktijkkennis en Groen?
 • Netwerkvorming
  Bestaat het consortium uit relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden? Zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag? Is de projectplanning en -organisatie realistisch en staat het aangevraagde bedrag in redelijke verhouding tot de omvang van het onderzoek?


In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit ten minste 2 door de overheid bekostigde hogescholen waarvan ten minste 1 HAO-instelling. Dit zijn Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland en HAS Hogeschool.
 • Daarnaast nemen minimaal 6 mkb-ondernemingen deel, waarvan er in ieder geval 5 gevestigd zijn in Nederland. Ook een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan, doet mee.
 • We nodigen je uit ook mbo-instellingen bij je consortium te betrekken.
 • Alle consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% bij van het subsidiebedrag. Cofinanciering kan zowel in geld als in natura.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

Contact

Wil je meer informatie over Precisielandbouw en kringloopsimulator of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen