RAAK Impuls 2020

open

  • Let op: de huidige indieningsronde april 2021 blijft langer open. De nieuwe sluitingsdatum is 11 november 2021
  • Impuls voor lopende RAAK-projecten om het onderzoek aan te passen aan de eisen van de 1,5-metersamenleving
  • De financiering is maximaal € 10.000 per aanvraag
Indieningsronde november 2021

Inhoud

Doel RAAK Impuls 2020

Als gevolg van de maatregelen om het coronavirus in te dammen ondervindt het onderzoek van hogescholen hinder bij de uitvoering. Bij de regelingen die Regieorgaan SIA financiert geldt dat met name voor de RAAK-projecten door hun omvang en doorlooptijd.

We zetten daarom de RAAK Impuls 2020 in, om de kwaliteit van lopende RAAK-projecten te borgen en de projecten de mogelijkheid te geven succesvol af te ronden. Met het geld kun je het onderzoek aanpassen aan de eisen van de 1,5-metersamenleving, bijvoorbeeld door nieuwe werkwijzen te ontwikkelen voor de participatie van praktijkpartners in het onderzoek.

Financiering van onderzoek

Projectleiders van lopende RAAK-projecten uit de volgende indieningsrondes kunnen deze extra subsidie aanvragen:

  • Rondes RAAK-mkb vanaf RAAK-mkb ronde oktober 2017
  • Rondes RAAK-publiek vanaf RAAK-publiek indieningsronde juni 2017
  • Rondes RAAK-PRO vanaf RAAK-PRO 2016


Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 10.000. Het maakt voor de aanvraag niet uit in welke fase van het onderzoek je bent. Het geld moet binnen 12 maanden na het subsidiebesluit zijn besteed.

Indienmomenten

Voor deze regeling kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Openstaande ronde

7e indienmoment en sluitingsdatum uiterlijk Nov. 11, 2021
Details bekijken

Beoordeling

Programmamanagers van Regieorgaan SIA voorzien elke ontvankelijk aanvraag van een preadvies. Vervolgens leggen we de aanvragen voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Binnen 8 weken na het ophaalmoment, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over RAAK Impuls 2020 of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls, Top-up