Indieningsronde november 2021

open RAAK Impuls 2020 - 7 indienmomenten

In totaal is € 2,2 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 10.000 per aanvraag.

 • Ronde open 8 juni 2020
 • 1e indienmoment 7 juli 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau augustus 2020
 • Beoordeling commissie september 2020
 • Bekendmaking september 2020
 • Ronde open 8 juni 2020
 • 2e indienmoment 15 september 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau oktober 2020
 • Beoordeling commissie november 2020
 • Bekendmaking november 2020
 • Ronde open 8 juni 2020
 • 3e indienmoment 17 november 2020
 • Beoordeling en preadvies bureau december 2020
 • Beoordeling commissie januari 2021
 • Bekendmaking januari 2021
 • Ronde open 8 juni 2020
 • 4e indienmoment 9 februari 2021
 • Beoordeling en preadvies bureau april 2021
 • Beoordeling commissie mei 2021
 • Bekendmaking eind mei 2021
 • Ronde open 8 juni 2020
 • 5e indienmoment 25 mei 2021, 14.00 uur
 • Beoordeling en preadvies bureau juni 2021
 • Beoordeling commissie eind juni 2021
 • Bekendmaking juli 2021
 • Ronde open 8 juni 2020
 • 6e indienmoment 7 september 2021
 • Beoordeling en preadvies bureau oktober 2021
 • Beoordeling commissie oktober 2021
 • Bekendmaking november 2021
 • Ronde open 8 juni 2020
 • 7e indienmoment en sluitingsdatum 11 november 2021
 • Beoordeling en preadvies bureau december 2021
 • Beoordeling commissie januari 2022
 • Bekendmaking eind januari 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

7 indienmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 11 november 2021, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er 6 andere indienmomenten: in juli, september en november 2020 en in februari, mei en september 2021 (zie de tijdlijn bovenaan deze pagina). In deze ronde is € 2,2 miljoen beschikbaar. Als we het totale bedrag toekennen voor de uiterste sluitingsdatum (11 november 2021), sluit de ronde eerder en vervallen de overige indienmomenten.

Na elk indienmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Dit is de ontvankelijkheidscontrole. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

Beoordelingscriteria

De aanvragen worden beoordeeld op 4 criteria:

 • De mate van onvoorziene omstandigheden en reële knelpunten in het onderzoeksproject.
 • De verwachte mate van effectiviteit ten aanzien van het borgen van de kwaliteit van het onderzoek, in het bijzonder op de aspecten ‘netwerkvorming’ en ‘onderzoeksplan’.
 • Haalbaarheid
 • Doelmatigheid


Op elk criterium moet de aanvraag een voldoende scoren om in aanmerking te komen voor een positief oordeel van de beoordelingscommissie.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je uiterlijk 4 weken na het subsidiebesluit met de uitvoering. Met de subsidie vanuit de RAAK Impuls 2020 doe je kennis en ervaring op over het anders organiseren van praktijkgericht onderzoek ten gevolge van de coronacrisis. Deze kennis deel je met Regieorgaan SIA. Bij het subsidiebesluit geven we aan op welke manier dit kan.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Let op!

Na publicatie van de call for proposals RAAK Impuls indieningsronde 2021 hebben we de sluitingsdatum van de call aangepast naar 11 november 2021 en een indienmoment toegevoegd in september 2021. Deze aanpassing staat niet in de call for proposals. De nieuwe planning vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina.

Vanwege een hack van het netwerk van NWO, en daarmee dat van Regieorgaan SIA, lag het subsidieproces stil vanaf medio februari 2021 tot 22 maart. We hebben daarom een nieuwe planning gemaakt. Let op: de callteksten, in onderstaande documenten, bevatten de oorspronkelijke deadlines. De documenten passen we niet aan. De nieuwe planning van deze subsidieronde vind je in de tijdlijn bovenaan deze pagina. De deadlines worden ook gepubliceerd in de Staatscourant. Waar nodig communiceren we rechtstreeks met indieners.

We hebben het aanvraagformulier aangepast om indiening voor de RAAK Impuls 2020 makkelijker te maken. Bij sectie 5 Betrokkenen extern, hoef je nu alleen de betrokken consortiumpartners die genoemd staan in de begroting te noteren en om een handtekening te vragen. Hieronder staat een voorbeeld van het juiste aanvraagformulier. Het formulier dat je gebruikt voor je aanvraag, vind je altijd in ISAAC.

Contact

Wil je meer weten over RAAK Impuls 2020? Neem dan contact op met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls, Top-up