SPRONG MOOI

 • Voor onderzoeksgroepen met potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep
 • De subsidie is maximaal € 2 miljoen per aanvraag voor 4 jaar
 • De partners in de SPRONG-onderzoeksgroep dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten
Indieningsronde juni 2023

Inhoud

Doel SPRONG MOOI

De regeling SPRONG MOOI is onderdeel van het programma SPRONG van Regieorgaan SIA en het programma MOOI in Beweging van ZonMw.

Met SPRONG MOOI beoogt Regieorgaan SIA een krachtige onderzoeksgroep rond missiegedreven onderzoek en innovatie op het gebied van sport en bewegen te realiseren. De SPRONG-groep gaat aan de slag met 6 wicked problems en 3 dwarsdoorsnijdende thema’s.

De regeling is uitsluitend bedoeld voor de 8 hogescholen die deel uitmaken van het Lectorenplatform Sport en Bewegen.

SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep.

Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

MOOI in beweging

De visie van MOOI in Beweging is een Nederland waar sport en bewegen altijd en overal kan, voor iedereen bereikbaar is, waarin sport verbindt en leuk, veilig en inclusief is. MOOI in Beweging draagt hieraan bij door een beweging op gang te brengen die ervoor zorgt dat onderzoeks- en innovatietrajecten steeds meer en beter bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen (wicked problems) waar de samenleving en de sport- en beweegsector voor staan.

Financiering van de onderzoeksgroep

Alleen hogescholen uit het Lectorenplatform Sport en Bewegen kunnen als hoofdaanvrager en/of mede-aanvrager subsidie aanvragen voor SPRONG MOOI.

Deze hogescholen zijn:

 • De Haagse Hogeschool
 • Fontys Hogeschool
 • HAN University of Applied Sciences
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool van Amsterdam
 • HZ University of Applied Sciences
 • Windesheim

Bij elke aanvraag zijn ten minste 2 hogescholen betrokken. Een hogeschool mag onbeperkt als medeaanvraag meedoen.

Met SPRONG financieren we nadrukkelijk onderzoeksgroepen, geen onderzoek. Je kunt maximaal € 2 miljoen aanvragen voor een periode van 4 jaar. Dit is het bedrag voor de 1e helft van het 8-jarige SPRONG-traject. De partners in de SPRONG-groep, waaronder de hogescholen zelf, dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus € 4 miljoen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost ongeveer 2 maanden.

Gesloten ronde

Details bekijken

Programmacommissie en beoordeling

SPRONG wordt begeleid door een onafhankelijke SPRONG-programmacommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De programmacommissie vormt het 1e aanspreekpunt voor het bestuur van Regieorgaan SIA en heeft verschillende taken binnen het SPRONG-programma. Waaronder de beoordeling van aanvragen.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over SPRONG MOOI? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Anne Binnendijk

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, KIEM Sport, Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg, Meer impact op extramurale zorg, SPRONG MOOI

Jerry Verschuren

Programmamanager