Indieningsronde maart 2022

In totaal is € 350.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 40.000 per aanvraag.

 • Opening ronde Dec. 30, 2021
 • Sluitingsdatum 29 maart 2022, 14.00 uur
 • Interviews mei 2022
 • Beoordeling en besluit juni 2022
 • Bekendmaking eind juni 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt aanvragen op 5 criteria die allen even zwaar meetellen:

 • Kennisbasis
  Bouwt de aanvraag verder op resultaten van praktijkgericht onderzoek van of uitgevoerd in samenwerking met de hogeschool en is de aanvraag gebaseerd op state-of-the-art-kennis?
 • Innovatie
  Is er sprake van vernieuwende elementen?
 • Commerciële potentie en maatschappelijke relevantie
  Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde van de aanvraag, sluit het aan bij de beoogede doelgroep en is de innovatie schaalbaar?
 • Kwaliteit van het team
  Bestaat het team uit gemotiveerde personen met commerciële vaardigheden, inhoudelijke kennis en ervaring?
 • Kwaliteit van het projectplan
  Is het plan doeltreffend en uitvoerbaar en voorzien van een goede projectbegroting?

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Gedurende de looptijd van het project houd je ons op de hoogte van grote wijzigingen in je plannen of je begroting ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je haalbaarheidsstudie goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Take-off hbo? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij
Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling, Take-off hbo