Indieningsronde oktober 2020

In totaal is € 450.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 25.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 7 april 2020
 • Sluitingsdatum 6 oktober 2020
 • Interviews november 2020
 • Beoordeling en besluit december 2020
 • Bekendmaking december 2020

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt aanvragen op 4 criteria die allen even zwaar meetellen:

 • Kennisbasis en innovativiteit
  Bouwt de aanvraag verder op resultaten van praktijkgericht onderzoek uitgevoegd binnen de hogeschool en bevat de aanvraag vernieuwende elementen?
 • Commerciële potentie en maatschappelijke relevantie
  Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde van de aanvraag en wat is het beoogde verdienmodel?
 • Kwaliteit van het team
  Bestaat het team uit gemotiveerde personen met commerciële vaardigheden, inhoudelijke kennis en ervaring?
 • Kwaliteit van het projectplan
  Is het plan doeltreffend en uitvoerbaar en voorzien van een goede projectbegroting?

Eisen aan consortiumpartners

In een Take-off-project kun je een samenwerking aangaan met bijvoorbeeld een mkb-onderneming. Mkb-ondernemingen, waaronder start-ups, die meedoen in de aanvraag moeten aan de volgende criteria voldoen:

 • De onderneming bestaat uit minder dan 250 werknemers en heeft een omzet kleiner dan € 50 miljoen.
 • Zzp’ers kunnen in plaats van mkb-ondernemingen deel uitmaken van het consortium.
 • De onderneming richt zich op innovatie en/of economische groei.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken mkb-ondernemingen.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 februari 2021 en
30 april 2021. Gedurende de looptijd van het project houd je ons op de hoogte van grote wijzigingen in je plannen of je begroting ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Take-off hbo? Neem dan contact op met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls