Indieningsronde september 2021

open Take-off hbo

In totaal is € 350.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 25.000 per aanvraag.

 • Opening ronde Jan. 18, 2021
 • Sluitingsdatum 21 september 2021, 14.00 uur
 • Interviews november 2021
 • Beoordeling en besluit november 2021
 • Bekendmaking november 2021

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De commissie beoordeelt aanvragen op 4 criteria die allen even zwaar meetellen:

 • Kennisbasis en innovativiteit
  Bouwt de aanvraag verder op resultaten van praktijkgericht onderzoek uitgevoegd binnen de hogeschool en bevat de aanvraag vernieuwende elementen?
 • Commerciële potentie en maatschappelijke relevantie
  Wat is de maatschappelijke toegevoegde waarde van de aanvraag en wat is het beoogde verdienmodel?
 • Kwaliteit van het team
  Bestaat het team uit gemotiveerde personen met commerciële vaardigheden, inhoudelijke kennis en ervaring?
 • Kwaliteit van het projectplan
  Is het plan doeltreffend en uitvoerbaar en voorzien van een goede projectbegroting?

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 december 2021 en
28 februari 2022. Gedurende de looptijd van het project houd je ons op de hoogte van grote wijzigingen in je plannen of je begroting ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Take-off hbo? Neem dan contact op met:

Sanne Geelhoed
Programmamanager

RAAK-award, RAAK-impuls