Top-up

  • Op dit moment wordt dit programma geëvalueerd. Het is niet duidelijk of er een nieuwe ronde komt.
  • Extra impuls voor doorwerking van onderzoek richting onderwijs, onderzoek of de beroepspraktijk
  • Je doet de aanvraag op basis van een (bijna) afgerond onderzoeksproject dat gefinancierd is door Regieorgaan SIA
  • De financiering is maximaal € 10.000 per aanvraag

Inhoud

Doel van Top-up

Praktijkgericht onderzoek begint bij een probleem in de praktijk. Het is dan ook belangrijk dat de resultaten van het onderzoek in de maatschappij terechtkomen, zodat zij ook echt impact hebben bij het oplossen van de problemen of bij innovatie. Het terugbrengen van de opgedane kennis naar de beroepspraktijk, het onderwijs én het onderzoek noemen we doorwerking. Met deze regeling willen we de doorwerking van onderzoek extra stimuleren en onder de aandacht brengen.

Meer impact van onderzoeksresultaten

Doorwerking is een continu en divers proces en niet altijd van tevoren te voorspellen. Tijdens het onderzoek doen zich soms onverwachte kansen voor. De Top-up-regeling is bedoeld voor die onverwachte kansen. Het biedt je de gelegenheid om de onderzoeksresultaten nog verder of beter te kunnen verspreiden. Het is dus altijd een aanvulling op een ander door Regieorgaan SIA gefinancierd project. Het gaat om doorwerking richting het onderwijs, onderzoek en/of de beroepspraktijk.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je een aanvraag indienen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 10.000. Je doet de aanvraag op basis van een (bijna) afgerond onderzoeksproject. Dat project moet gefinancierd zijn door Regieorgaan SIA met minimaal € 100.000. Top-up is ook voor (afgeronde) projecten waarbij Regieorgaan SIA medefinancier is en minimaal € 50.000 subsidie heeft verstrekt.

Indienmomenten

Als er voor deze regeling een ronde openstaat, kun je doorlopend indienen. Op de rondepagina vind je verschillende indienmomenten. Dit zijn de data waarop wij alle tot dan toe binnengekomen aanvragen, als ze ontvankelijk zijn, in behandeling nemen. Meer informatie en alle indienmomenten vind je op de rondepagina.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost ongeveer 1-2 maanden. Bekijk onze tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Beoordeling

Als een aanvraag voldoet aan alle voorwaarden, wordt deze bekeken door het programmabureau van Regieorgaan SIA. Daarna leggen we de aanvragen voorzien van een preadvies voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. Ongeveer 2 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is Top-up niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA financiert bijvoorbeeld ook haalbaarheidsstudies om te onderzoek of je met resultaten van onderzoek de markt op kunt (Take-off hbo) of kortlopende verkennende onderzoeken (KIEM). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.