Ronde ERA-NET Cofund Urban Transformation Capacities

open Urban Transformation Capacities

De transnationale call urban transformation capacities van JPI Urban Europe is open voor aanvragen. De call is gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. Regieorgaan SIA stelt € 300.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen. Deadline voor vooraanmeldingen is 15 april 2021. Volledige aanvragen moeten 23 september 2021 binnen zijn.

  • 29 januari 2021 Opening ronde
  • 15 april 2021 Sluitingsdatum vooraanmelding
  • 23 september 2021 (14.00 uur CET) Sluitingsdatum volledige aanvragen
  • december 2021 tot en met maart 2022 Bekendmaking

Inhoud