Voedsel en Groen: Innofest X SIA - Floriade 2022

  • Voor het uitvoeren van een experiment of het testen van je hypothese of onderzoeksresultaat op de Floriade Expo 2022
  • De financiering is maximaal € 10.000 per aanvraag
  • We honoreren maximaal 6 aanvragen
Indieningsronde april 2022

Inhoud

Doel Innofest X SIA – Floriade Expo 2022

Samen met Innofest geven we onderzoekers van hogescholen de kans om een experiment uit te voeren of een hypothese, tussen- of eindresultaat van hun onderzoek te testen op de Floriade Expo 2022.

Hiermee stimuleert Regieorgaan SIA dat innovaties op de markt gebracht kunnen worden en maken we de resultaten van het onderzoek van hogescholen zichtbaar maken voor een breed publiek.

Het experiment of onderzoek dat je uitvoert of test op de Floriade Expo 2022 moet passen binnen Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water, Voedsel. De test en experimenten op de Floriade Expo vinden plaats in de periode van 1 juli tot 9 oktober 2022.

Festival als living lab

Innofest zet festivals in als living labs voor onderzoek en innovatie. Een festival is een tijdelijke minimaatschappij en dat maakt ze de perfecte plek om experimenten uit te voeren of bijvoorbeeld prototypes te testen. Bijkomend voordeel: deelname aan een festival levert jou en je onderzoek ook veel zichtbaarheid en een groter netwerk op.

Floriade Expo 2022

Vanaf 14 april tot en met 9 oktober 2022 is Almere een half jaar lang het podium voor de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade Expo 2022 met als thema ‘Growing Green Cities’.

Het 60 hectare grote park is opgebouwd uit permanente onderdelen en onderdelen specifiek voor de Expo. Floriade legt de basis voor de toekomstige duurzame stadswijk Hortus.

In het Floriade-park presenteren meer dan 400 innovators uit binnen- en buitenland hun nieuwste groene uitvindingen, oplossingen en toepassingen die onze steden leuker, mooier en duurzamer maken.

Financiering van test

Ben je onderzoeker en wil je – met een team – jouw experiment of test uitvoeren op de Floriade Expo? Dan kun je met Innofest X SIA – Floriade financiering aanvragen voor bijvoorbeeld het voorbereiden van je test of het verder ontwikkelen van je prototype. Je krijgt maximaal € 10.000 voor je aanvraag.

Begeleiding door Innofest

Naast € 10.000 krijgen teams voorafgaand aan het testen 3 workshops van Innofest. Hiermee wordt je team klaargestoomd voor het uitvoeren van de tests of experimenten. Zo kunnen de teams optimale resultaten behalen met hun tests. In een 4e workshop, na afloop van de tests, is ruimte voor data-analyse en trekken de deelnemers conclusies voor vervolg.

Aanmelden

Je kunt tot uiterlijk 1 april 2022 aanmelden voor een testplek.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Na de vooraanmelding met motivatie nodigt de jury de meest kansrijke aanmeldingen uit voor een pitchbijeenkomst op 21 april. Deze middag kun je voor de selectiecommissie je aanvraag verder toelichten.

De commissie oordeelt op basis van deze criteria:

  1. Floriade Expo 2022 is een logische proeftuin en biedt een toegevoegde waarde voor het project.
  2. Het project betreft een experiment of toetsing van een hypothese, tussenresultaat of resultaat aansluitend bij praktijkgericht onderzoek.
  3. Het project betreft een innovatie die bijdraagt aan een duurzamere en socialere wereld binnen de inhoudelijke afbakening van de KIA Landbouw, Water, Voedsel.
  4. Het projectteam brengt een overtuigend verhaal dat bijdraagt aan het vertalen van praktijkgericht onderzoek naar een breder publiek.

Mocht een pitchmiddag op locatie niet mogelijk zijn, dan vindt de bijeenkomst in aangepaste vorm digitaal plaats.

Contact

Wil je meer informatie over Voedsel en Groen: Innofest X SIA – Floriade Expo 2022 of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen