Innofest X SIA - Floriade Expo Indieningsronde april 2022

In totaal is € 60.000 beschikbaar. Per test (aanvraag) kun je maximaal
€ 10.000 aanvragen.

 • Oproep gepubliceerd 14 februari 2022
 • Deadline aanmelden 1 april 2022, 14.00 uur
 • Pitchmiddag 21 april 2022
 • Bekendmaking 6 mei 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over Innofest X SIA – Floriade Expo 2022. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven de oproep onderaan deze pagina goed door. Hier vind je ook het aanmeldformulier.

Aanmelden

Je kunt vanaf de publicatie van de oproep je aanvraag indienen tot de sluitingsdatum van 1 april, 14.00 uur. Na die tijd toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden uit de oproep en het bijbehorende aanmeldformulier.

Pitchmiddag

Uit de aanmeldingen maakt de commissie een voorselectie op basis van de onderstaande criteria. De teams met de hoogste score krijgen uiterlijk 15 april 2022 een uitnodiging. Deze teams mogen hun aanvragen pitchen op 21 april, tussen 13.00 en 17.00 uur.

Tijdens deze pitchmiddag vertel je (samen met leden uit je team) in maximaal 10 minuten waarom jij een testplek verdient en licht je de aanvraag toe op de criteria. Daarna heb je 10 minuten voor een gesprek met de commissie, eventueel het laten zien van ondersteunend materiaal zoals een prototype en het beantwoorden van vragen.

Na de pitch beoordeelt de commissie nogmaals op dezelfde criteria. Uiterlijk 6 mei 2022 hoor je of je een testplek en financiering krijgt.

Beoordelingscriteria

Elke aanvraag beoordeelt de commissie op 4 criteria:

 1. Floriade Expo 2022 is een logische proeftuin en biedt een toegevoegde waarde voor het project.
 2. Het beoogde project betreft een experiment of toetsing van een hypothese, tussenresultaat of resultaat aansluitend bij praktijkgericht onderzoek.
 3. Het beoogde project betreft een innovatie die bijdraagt aan een duurzamere en socialere wereld binnen de inhoudelijke afbakening van de KIA Landbouw, Water, Voedsel.
 4. Het projectteam brengt een overtuigend verhaal dat bijdraagt aan het vertalen van praktijkgericht onderzoek naar een breder publiek.


Daarnaast geef je in de aanvraag antwoord op de volgende vragen:

 • Wie doet de aanvraag en hoe is het team samengesteld dat de test gaat voorbereiden en uitvoeren?
 • Wat gaat er getest worden en hoe sluit het project aan bij de beoordelingscriteria?
 • Hoe ziet je begroting eruit? Hoeveel financiële ondersteuning heb je nodig en waarvoor?
 • Wat zou de test mogelijk kunnen toevoegen aan de beleving van bezoekers van Floriade Expo 2022?

Start en uitvoering

Is je aanvraag toegekend? Dan test je op de Floriade Expo 2022 tussen 1 juli en 9 oktober 2022. In overleg stelt Innofest vast op welke dagen getest gaat worden. Dit kan 1 dag of meer dagen zijn, aaneengesloten of gespreid. Vanuit Regieorgaan SIA krijg je maximaal € 10.000 om de kosten te vergoeden van het voorbereiden en uitvoeren van je experiment of test.

Door de COVID-19-pandemie is er sinds maart 2020 een beperking op grootschalige evenementen. Als de test op het evenement om die reden niet mogelijk is, zoekt Innofest in overleg met de betrokkenen naar alternatieve living labs. De test moet in dat geval worden uitgevoerd binnen een jaar na de oorspronkelijk geplande einddatum van Floriade Expo 2022.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen om mee te doen aan de pitchmiddag kan door het onderstaande formulier in te vullen en uiterlijk 1 april, 14.00 uur te mailen naar Christina de Jong: christina.dejong@regieorgaan-sia.nl.

Je hoeft dus niet via het online aanvraagsysteem ISAAC je aanvraag in te dienen.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over Voedsel en Groen: Innofest X SIA – Floriade Expo 2022 of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Mieke Scheffer
Programma-/beleidsmedewerker