Indieningsronde oktober 2021

Er is in totaal € 2.500.000 beschikbaar in deze ronde. We verdelen dit bedrag over 5 thema’s. Je krijgt minimaal € 200.000 en maximaal € 500.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 30 april 2021
 • Sluitingsdatum 12 oktober 2021, 14.00 uur
 • Beoordeling oktober t/m december 2021
 • Interviews december 2021, januari 2022
 • Beoordeling en besluit februari 2022
 • Bekendmaking februari 2022

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag, ongeacht binnen welk thema, wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar afkomstig uit de beroepspraktijk en sluit deze aan bij de inhoudelijke doelstelling van het programma Praktijkkennis en Groen en de doelen van deze call?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied, in binnen- en buitenland?
 • Onderzoeksplan
  Omschrijft het plan duidelijk de beoogde bijdrage van het onderzoek aan de handelingsperspectieven van beroepsprofessionals? Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art kennis en passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat bestaat uit ten minste 2 door de overheid bekostigde hogescholen.
 • Daarnaast nemen ofwel 1) minimaal 6 mkb-ondernemingen deel én een relevante (branche)organisatie die innovatie bevordert, ofwel 2) 3 mkb-ondernemingen, een publieke partij én een relevante (branche)organisatie die innovatie bevordert, ofwel 3) 2 publieke partijen. Van de deelnemende consortiumpartners zijn er minimaal 2 in Nederland gevestigd.
 • Per thema kunnen er aanvullende wensen voor het consortium zijn. Dit lees je in de call for proposals.
 • Alle consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% bij van het subsidiebedrag. Cofinanciering kan zowel in geld als in natura.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag gehonoreerd? Dan start je project uiterlijk 1 juli 2022. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over Thematische vraagstukken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen