Voedsel en Groen: Vermindering reststromen

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb
  • De financiering is maximaal € 500.000 per aanvraag
  • We honoreren maximaal 1 aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde januari 2021

Inhoud

Doel Vermindering reststromen

Voedselverspilling moet in 2030 gehalveerd zijn ten opzichte van 2015. De regeling Vermindering reststromen moet hieraan bijdragen. Onderzoek moet leiden tot praktische kennis voor bedrijven in de gehele voedselketen over het optimaal gebruik van grondstoffen en het verminderen reststromen. Bedrijven worden gestimuleerd om met de praktische kennis aan de slag te gaan.

We honoreren maximaal 1 onderzoeksvoorstel. Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Aansluiting met bestaande initiatieven

Onderzoek binnen deze regeling sluit aan bij al bestaande relevante initiatieven en onderzoeken op het gebied van de vermindering van reststromen.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool, dan kun je uiterlijk 19 januari 2021 financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 625.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost ongeveer 5 tot 6 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle ontvankelijk verklaarde aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 4 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Vermindering reststromen of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.