Bijeenkomst Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

  • Feb. 3, 2023

Op 3 februari praten we verder over deelname van hogescholen aan het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland. De bijeenkomst is van 9.30-13.00 uur bij NWO in Utrecht.

Voor de ambitie om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale samenleving te realiseren is het 10 voor 12. Vanuit die urgentie en de wil om bij te dragen kwam op 2 december een 1e groep lectoren en onderzoekers van hogescholen bij elkaar. Zij verkenden hoe ze een rol kunnen spelen in het Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN), een initiatief van NWO en KNAW. Op 3 februari krijgt dit initiatief een vervolg.

Programma

Meer informatie over het programma volgt.

Aanmelden