Bijeenkomst Living Labs duurzame bedrijfsovername

  • Feb. 3, 2021

Op 3 februari organiseert Regieorgaan SIA een digitale bijeenkomst rondom het programma Living Labs voor duurzame bedrijfsovername. Onderzoekers en stakeholders van dit programma zijn van harte welkom om ervaringen uit te wisselen.

Familiebedrijven

Veel bedrijven in de groene sector zijn familiebedrijven die van generatie op generatie worden voortgezet. Dat klinkt romantisch, maar welke invloed heeft zoiets op een familie? Is de oudere generatie trots dat de nieuwe generatie het bedrijf voortzet en uitbouwt? Is de nieuwe generatie bijvoorbeeld geïrriteerd dat de oude generatie het maar niet kan loslaten? Hoe bepaal je als startende ondernemer hoeveel je wil betalen aan het pensioen van je ouders?

Programma Living labs voor duurzame bedrijfsovername

Goede begeleiding bij het proces van overname kan een verschil maken bij dit soort kwesties. Om daar een impuls aan te geven voert Regieorgaan SIA in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) het programma Praktijkgericht onderzoek voor duurzame bedrijfsovername uit. In 2020 zijn 6 Living Labs gestart die onderzoeken hoe het overnameproces nu is georganiseerd voor beide generaties en wat beter kan.

Juist tijdens de uitvoering van deze projecten kunnen onderzoekers en stakeholders veel van elkaar leren. Daarom organiseert Regieorgaan SIA voor hen uitwisselingsmomenten. Het eerste uitwisselingsmoment is digitaal en vindt plaats op woensdag 3 februari van 10.00 - 12.00 uur

Deelnemen

Opgeven voor de digitale bijeenkomst kan door uiterlijk maandag 1 februari een e-mail te sturen naar bijeenkomsten@regieorgaan-sia.nl met als onderwerp AANMELDING DBO 3-2-2021. Graag in het bericht je naam en organisatie vermelden en of je verbonden bent aan 1 van de 6 Living Labs. Je ontvangt dan per e-mail een link naar de digitale bijeenkomst en aanvullende informatie.

Meer informatie

Heb je vragen of wil je meer informatie over de bijeenkomst? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen