Bijeenkomst Thematafel Sleuteltechnologieën

  • Feb. 15, 2023

De volgende landelijke bijeenkomst van de hbo-thematafel Sleuteltechnologieën is op woensdag 15 februari 2023 bij Fontys in Eindhoven met als thema 'Ambitie'. Deze inspirerende bijeenkomst staat in het teken van de onderzoeksambities die we als hogescholen hebben en samen verder mogen ontwikkelen.

Programma

Naast voldoende ruimte om te netwerken, geven de volgende sprekers vanuit verschillende invalshoeken hun visie op Sleuteltechnologieën in het hbo:

  • Leo Warmerdam (Holland High Tech) vertelt vanuit de HTSM-industrie over de rol die toegepast praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling in de Sleuteltechnologie kan hebben.
  • Maarten Steinbuch (TU/e, Regieorgaan SIA) geeft weer welke kansen en ambities het hbo mag hebben en hoe deze samenhangen met het wetenschappelijk onderzoek.
  • Dave Blank (Universiteit Twente, Themateam Sleuteltechnologie) vertelt over het gaande proces van de Herijking van de lijst van Sleuteltechnologieën en wat dit voor effect heeft voor toekomstige subsidiekansen.
  • Erik Puik (Fontys) geeft praktische voorbeelden van toegepast praktijkgericht onderzoek en ontwikkeling in de HTSM vanuit Fontys. Ook gaat hij dieper in op de projecten die vanuit NXTGEN HIGHTECH zijn opgestart.

Tijdens het ochtendprogramma is er ruimte om een presentatie/demonstratie van je werk te geven in de expositieruimte. Ook is er de gelegenheid om een pitch van 2 minuten te houden over nieuwe projecten of (subsidie)aanvragen waar je partners voor zoekt. Voor het middagprogramma (van 14.00 tot 17.00 uur) staat een bedrijfsbezoek bij een HTSM-bedrijf in regio Eindhoven op het programma. De inhoud en de locatie van dit bezoek worden binnenkort bekendgemaakt.

Aanmelden

Meld je nu via het aanmeldformulier en blokkeer de datum in je agenda. Het evenement is open voor alle geïnteresseerden, binnen en buiten het hbo. Het verspreiden van deze info binnen je netwerk wordt op prijs gesteld.

Meer informatie

Neem voor vragen contact op met Bernard de Groot, Netwerkmanager hbo-thematafel Sleuteltechnologieën, 06 - 12 44 60 86 of bernard@frissebronnen.nl.