Conferentie ‘Logistiek beweegt de Circulaire Economie’

  • Nov. 25, 2020

Dinalog organiseert samen met onder meer Regieorgaan SIA een online conferentie rondom logistiek en de circulaire economie. Er zijn 2 ochtendsessies: in oktober en in november.

Op zoek naar nieuwe vormen van ketensamenwerking

Tijdens de conferentie verkennen we nieuwe vormen van (keten)samenwerken die de transitie naar een circulaire economie verder ondersteunen. We gaan aan de slag met praktisch toepasbare kennis, goede voorbeelden en werkwijzen die de circulaire economie nu vormgeven.

Sessie in oktober en in november

Er zijn 2 sessies: in oktober en in november. Beiden bijeenkomsten duren van 9.00 tot 13.00 uur.

  • Dinsdagochtend 27 oktober gaan we aan de slag met 6 aansprekende voorbeelden uit de praktijk. De voorbeelden geven inzicht geven in nieuwe vormen van (keten)samenwerken die de transitie naar een circulaire economie verder moeten ondersteunen.
  • Woensdagochtend 25 november bekijken we de geleerde lessen uit deel 1 van de conferentie en gaan vervolgens aan het werk om ongeveer 5 cases een stap verder te brengen.

Werkconferentie Logistiek voor Circulaire Economie

Deze conferentie wordt sinds 2018 jaarlijks georganiseerd. Aan het roer staat een brede en ambitieuze initiatiefgroep: Lectorenplatform Logitimo, TKI Dinalog, Evofenedex, Stichting Transactieland, Stichting Het Groene Brein én Regieorgaan SIA. Vanwege het succes van deze bijeenkomsten, maar ook vanwege de behoefte om intensiever samen te werken, is de werkconferentie van dit jaar het startpunt van een jaarprogramma van verschillende activiteiten die de transitie naar een circulaire economie verder aanjagen.