De Koplopers #3: Een land vol stikstof (verplaatst)

  • April 12, 2021

Dit evenement is verplaatst naar 10 mei.

Samen met debatcentrum De Balie maakt Regieorgaan SIA de serie De Koplopers. In de 3e aflevering praten we onder andere met communicatiewetenschapper Korien van Vuuren (CHE) over het stikstofdebat.

Foto header: Kees Torn via Flickr CC-BY-SA