De Koplopers #6: Hoofd boven water

  • Dec. 13, 2021

Dijken staan van 2 kanten onder druk: aan de ene kant klotst het water door zeespiegelstijging en hoge rivierstanden steeds nadrukkelijker tegen de kades, aan de andere kant eisen woningnood en economische groei meer ruimte op ­– ruimte die er eigenlijk niet is.

De omgang met water

Moeten we alle technologie die we in huis hebben aanwenden om het water het hoofd te bieden? Of moeten we de natuur juist meer op z’n beloop laten? Over die vragen praten we 13 december met deskundigen die verschillende kanten van deze kwestie belichten.

Overstromingen toestaan of hogere dijken?

Dat waterveiligheid een prangend probleem is, bleek afgelopen zomer wel in Limburg, toen het water plotseling in winkels en woningen stond. Of we de klimaatdoelen nou halen of niet: van hoogwater komen we in Nederland nooit af. Nu is het vooral de vraag hoe we met dat water omgaan. Wijzen we gebieden aan waar we overstromingen toestaan, om andere – dichtbevolkte – plekken te ontzien? Of zetten we vol in op het tegenhouden van het water, met hogere dijken en innovatieve waterkeringen?

Terwijl lokale overheden wanhopig op zoek zijn naar grond om meer huizen te bouwen, lijken waterschappen en het rijk juist meer ruimte voor rivieren op te willen eisen. Hoe wegen we deze conflicterende belangen tegen elkaar af? En welke argumenten geven de doorslag?

Sprekers

In de 6e aflevering van De Koplopers gaat Teun van de Keuken in debatcentrum De Balie in gesprek met mensen die de oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Op 13 december is Jeroen Rijke te gast. Hij is lector Sustainable River Management aan HAN University of Applied Sciences. Hij gaat in gesprek met Jannemarie de Jonge (Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving) en Maarten Kleinhans (hoogleraar Biogeomorfologie van rivieren en estuaria aan de Universiteit Utrecht). Lotte Jensen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, brengt vanuit de Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis een ánder perspectief in op de Nederlandse de strijd tegen het water.

Praktische informatie

De uitzending vindt plaats op maandag 13 december om 19.30 uur bij debatcentrum De Balie. De uitzending is gratis online te volgen via de website van De Balie.

Over De Koplopers

Regieorgaan SIA organiseert de debatreeks De Koplopers in samenwerking met De Balie. In de serie De Koplopers bespreken we de grootste maatschappelijke vraagstukken die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten gaan bieden. Elke keer staan twee koplopers centraal: waarom lukt het bij hun wel, en waarom kunnen of willen hun buren nog niet mee in de transitie? Deze vraag beantwoorden we met lectoren van hogescholen die praktijkgericht onderzoek doen.