De Koplopers: Eerlijke energietransitie

  • June 20, 2022

We moeten zo snel mogelijk van het gas af en op duurzame manieren onze huizen verwarmen: aan duidelijke doelen en urgentie geen gebrek in Nederland. Maar hoe maken we de energietransitie op een rechtvaardige manier door – samen met bewoners? Zonder verlies van vertrouwen in het beleid en een oneerlijke verdelingen van baten en lasten?

Bewoners zijn onmisbaar bij het vormgeven van de stad. Hoe kunnen ambitieuze vergezichten, stedenbouwkundige plannen en klimaatmaatregelen naast de wensen en ideeën van bewoners bestaan? In zowel (kans)rijke en (kans)arme wijken? Hoeveel ruimte durven overheden over te laten aan haar burgers? En kan de duurzame transitie bijdragen aan de democratisering van het land?

Te gast: lector Stan Majoor

In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken mensen die oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen. Wat kunnen we van deze koplopers leren? Hoe vertalen we hun praktijkervaring naar politieke samenwerking – zodat de rest van Nederland ook mee kan in de transitie?

Gastlector in de aflevering van 20 juni is Stan Majoor, lector Coördinatie grootstedelijke vraagstukken aan de Hogeschool van Amsterdam. Hij is onder meer verbonden aan het onderzoeksproject Just Prepare, dat met een NWO-subsidie van bijna € 2,5 miljoen 4 jaar lang de sociale, maatschappelijke en technische aspecten van de energietransitie onderzoekt.

De andere gasten van Teun van de Keuken zijn Andro Bottse, bestuurslid bij CoForce, (een stichting die burgers en bedrijven ondersteunt om zelf de energietransitie ter hand te nemen), Najah Aouaki, econoom en ontwikkelaar van concepten voor een inclusieve stad en Sander van der Waal, als research director bij Waag verantwoordelijk voor de onderzoeksagenda.

De Koplopers is een samenwerking van De Balie met Regieorgaan SIA.

Kijk de uitzending terug

De uitzending is terug te kijken via de website van De Balie.