De Koplopers: Verhitte stad

  • July 5, 2021

De klimaatverandering zorgt voor steeds meer periodes van hitte. In de stad loopt de temperatuur vaak nog hoger op dan op het platteland. Hoe zorgen we dat de stad leefbaar blijft? Hoe maken we hem klimaatbestendig? Daarover ging het debat De Koplopers op 5 juli.

Temperatuurverschillen stad en platteland

Tussen stad en platteland ontstaan met enige regelmaat forse temperatuurverschillen. Op zonnige zomerdagen is het in Amsterdam zo graden 6 warmer dan vlak erbuiten. Ook binnen de stad zijn er flinke temperatuurverschillen. Bewoners van dichtbebouwde wijken lopen hierdoor een verhoogd risico op gezondheidsproblemen.

Klimaatbestendige stedenbouw

Ga er maar aan staan als stadsbestuurder, belast met de leefbaarheid van iedere inwoner. Want waar te beginnen? Hoe stampen we klimaatbestendige stedenbouw uit de grond, die leidt tot minder sociale ongelijkheid en niet meer? Wat, of misschien ook wel wie, verdient nu prioriteit?

Sprekers

Jeroen Kluck is lector Water in en om de stad aan de Hogeschool van Amsterdam en brengt de hitte van van de stad in kaart. Hij doet onderzoek naar richtlijnen om maatregelen te nemen die helpen tegen een heet stadsklimaat.

Ruwan Aluvihare is landschapsarchitect en hoofdontwerper Openbare ruimte bij de afdeling Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam. Hij was projectleider van het nieuwe Leidseplein en ontwerpt nu onder andere het Westelijke Havengebied van Amsterdam.

Ingrid Houtepen behartigt namens Stichting !WOON de belangen van bewoners in de stad Amsterdam. De stichting krijgt steeds meer meldingen van bewoners dat hun huis te warm is.

Teun van der Keuken is journalist en columnist, en modereert deze avond.

Praktische informatie

De uitzending was op 5 juli. Vanaf 8 juli is de uitzending integraal terug te kijken.

Over De Koplopers

Regieorgaan SIA organiseert de debatreeks De Koplopers in samenwerking met De Balie. In de serie De Koplopers bespreken we de grootste maatschappelijke vraagstukken die we in Nederland de komende jaren samen het hoofd moeten gaan bieden. Elke keer staan twee koplopers centraal: waarom lukt het bij hun wel, en waarom kunnen of willen hun buren nog niet mee in de transitie? Deze vraag beantwoorden we met lectoren van hogescholen die praktijkgericht onderzoek doen.