De Koplopers: Zonder verdozing

  • Sept. 19, 2022

Op 19 september is lector Cees-Jan Pen te gast in een nieuwe aflevering van De Koplopers. Dit keer in het teken van grote distributiecentra en hun rol in het landschap en in de economie. Hoe keren we het tij van de verdozing van het landschap?

Verdozing

Het is de keerzijde van het 'vandaag besteld, morgen in huis'-principe: steeds meer grote 'distributiedozen' in het landschap. Omwonenden vinden ze grauw en karakterloos – een afbreuk aan de natuur en daarmee het uitzicht. Kunnen de dozen ook anders ingericht worden? In de serie De Koplopers ontmoet Teun van de Keuken in debatcentrum De Balie mensen die de oplossingen van de toekomst nu al in de praktijk brengen.

Leefbare metropool

De lat voor nieuwe distributiedozen kan en moet hoger volgens onderzoekers Cees-Jan Pen (lector ondernemende regio bij Fontys) en Merten Nefs (architect en onderzoeker bij Vereniging Deltametropool). De plannen voor een groene, leefbare en aantrekkelijke metropool liggen klaar, maar het rijk moet dan wel vernieuwende -en harde- eisen stellen. Dat geldt voor alle 64 megaloodsen, data- en XXL-distributiecentra die nog op de planning staan.

De impact van verdozing op de schaarse ruimte in Nederland is groot. En dat te midden van een woon- en biodiversiteitscrisis en andere grote uitdagingen in de ruimtelijke ordening. Hoe moet het wél? Naast Cees-Jan Pen en Merten Nefs schuiven ook Adriaan Geuze (landschapsarchitect, oprichter West8), Elisabeth Post (bestuursvoorzitter Transport en Logistiek Nederland) en Laura van Dolron (theatermaker, stand-up filosoof) aan om hierover in gesprek te gaan.

Kijk de uitzending terug