Hbo thematafel maatschappelijk verdienvermogen

  • Sept. 23, 2021

Op 23 september vindt de startbijeenkomst plaats van de hbo thematafel Maatschappelijke Verdienvermogen (MV).

De bijeenkomst

Het gaat om een online bijeenkomst van 10.00 tot 13.00. De thematafel biedt het hbo een platform om verbindingen te leggen, onderling en met partners. Centraal staat de bijdrage van het hbo aan de innovatiemissies en maatschappelijke transities in het kader van de KIA MV.

Maatschappelijk verdienvermogen gaat uit van de combinatie van economisch verdienvermogen en maatschappelijke impact. De thematafel is een gezamenlijk initiatief van Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen. Op 6 juli was er een dynamische voorbereidingsbijeenkomst waarvan de uitkomsten een plek krijgen op 23 september.

De bijeenkomst is gericht op lectoren, onderzoekers, programmamanagers, bestuurders, directeuren en beleidsadviseurs die zich bezighouden met innovatie, transities en het creëren van brede meerwaarde voor de praktijk.

Praktische info en inschrijven