Kick-off Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied

  • Jan. 25, 2021

In 2021 gaat de Nationale Wetenschapsagenda verder aan de slag om verlies aan biodiversiteit om te buigen naar herstel. Het programma Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied, brengt boeren, gemeenten, provincies, bedrijven, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties samen om de mogelijkheden inzichtelijk te maken.

Portret Carola Schouten

Minister Carola Schouten, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Kick-off-bijeenkomst

Tijdens de online kick-off op 25 januari 2021 zal minister Carola Schouten (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) het belang van dit programma voor het verder verbinden van landbouw en natuur toelichten. Daarnaast wordt het Living Labs principe in combinatie met biodiversiteitsherstel toegelicht. Tot slot zullen experts uit wetenschap en praktijk hun ambities voor het programma delen.

Dit NWA-programma is opgezet door NWO - in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - in nauwe samenwerking met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. In 3 van de gehonoreerde projecten binnen dit programma zijn hogescholen betrokken als mede-aanvrager.