Landelijke City Deal Kennis Maken Dag, 1

  • June 3, 2022

Traditiegetrouw organiseert City Deal Kennis Maken 2x keer per jaar een landelijke bijeenkomst vol inspirerende workshops, demonstraties en lezingen. De City Deal Kennis Maken Dag stimuleert samenwerking tussen stadsbesturen en kennisinstellingen.

De 1e CDKM-dag vindt plaats op 3 juni 2022 in De Rooi Pannen in Breda van 10.00 - 16.15 uur. Een scala aan sprekers heeft reeds toegezegd om een bijdrage te leveren. Zo kunnen deelnemers in gesprek met wethouder Arjen van Drunen en strateeg Marcel de Heer over de gemeentelijke aanpak van Breda en een nieuw strategisch Manifest.

Impact en innovatiecampussen

Ook kunnen deelnemers aanschuiven bij lokale innovatieve projecten zoals de Dutch Happiness Week, de Farmbot, de Vuelta/NK Atletiek aanpak en Logistics Community Brabant. Marleen Janssen (Avans) en Paul van de Coevering (BUas) spreken over het meten van impact en John Robinson (University of Toronto) over innovatiecampussen.

Excursies

In de middag is het mogelijk live een editie van het Breda Onderwijscafé, bij te wonen of mee te doen met de derde CDKM Leermiddag rond Opschaling onder leiding van Joshua Cohen en Suzanne Potjer. Aan het eind van de dag zijn er excursies naar het Urban Living Lab Breda (ULLB) en het BUas Innovation Square. Daarnaast wordt op deze dag doorgepraat over de strategische toekomst van de City Deal Kennis Maken.