Matchmaking KIC-call missiegedreven innovatiesystemen

  • March 16, 2021

Op 16 maart organiseert NWO een online matchmakingsbijeenkomst voor de call Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen.

Kennis- en Innovatieconvenant

De centrale vraag van deze call is hoe de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kan worden begrepen, onderbouwd en geoptimaliseerd. De call is onderdeel van de inzet voor het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

Matchmakingsbijeenkomst

De online matchmaking is van 13.30 tot 16.30 uur. Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies schetst NWO de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Daarnaast kun je meepraten over onder andere ketenbrede samenwerking en interdisciplinaire samenwerking. Ook kun je mogelijke projectideeën uitwisselen. Daarnaast is er ruimte om met andere deelnemers in contact te komen.

Maatschappelijk verdienvermogen

De call Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context, draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis- en Innovatie Agenda (KIA) Maatschappelijk verdienvermogen. Voor een vitale economie die ook maatschappelijke uitdagingen aanpakt (zoals de energietransitie, voldoende en gezond voedsel, of de borging van veiligheid), is innovatie heel belangrijk.

Als deze innovatie bijdraagt aan het ontwikkelen van economisch verdienvermogen en tegelijk bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen.