Matchmaking Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context (KIC)

  • April 13, 2021

Op 13 april organiseert NWO een online matchmakingbijeenkomst voor de call 'Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context: een kennisbasis voor maatschappelijk verdienvermogen' van het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023.

De centrale vraag voor deze call is hoe de we de werking van missiegedreven innovatiesystemen beter kunnen begrijpen, onderbouwen en optimaliseren. De online matchmaking is op 13 april van 13.30 tot 16.30 uur.

Matchmaking

Binnen een gevarieerd programma van interactieve sessies schetst NWO de achtergrond en inhoud van de call for proposals. Ook spreken de deelnemers onder andere over ketenbrede (multi-stakeholder) samenwerking, interdisciplinaire samenwerking en wisselen zij mogelijke projectideeën met elkaar uit. Daarnaast is er ruimte om met andere deelnemers in contact te komen

Maatschappelijke uitdagingen

De call Missiegedreven innovatiesystemen in een regionale context draagt bij aan de doelstellingen van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Maatschappelijk verdienvermogen. Voor een vitale economie die ook maatschappelijke uitdagingen aanpakt (zoals de energietransitie, voldoende en gezond voedsel, of de borging van veiligheid), is innovatie essentieel. Als deze innovatie bijdraagt aan het ontwikkelen van economisch verdienvermogen en tegelijk bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, spreken we van maatschappelijk verdienvermogen.

Een voorwaarde hiervoor is de juiste context, een systeem waarin deze innovaties kunnen worden versneld en opgeschaald, bijvoorbeeld vanuit de regio naar nationaal niveau. In deze KIC-call rondom missiegedreven innovatiesystemen komen deze thema’s samen.

Praktische informatie bijeenkomst

  • Datum: 13 april 2021
  • Tijdstip: 13.30 uur tot 16.30 uur
  • Locatie: online, de link ontvang je na inschrijving
  • Registratie: uiterlijk op 11 april, deelname is gratis