Matchmaking NWA Klimaatadaptatie & Gezondheid

  • April 16, 2021

Deze online bijeenkomst is voor onderzoekers, praktijkprofessionals en maatschappelijke organisaties die in tijden van klimaatverandering willen bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, plant, dier en milieu.

Brede onderzoeksgroepen

NWO organiseert deze matchmaking in het kader van het NWA-programma Klimaatadaptatie en Gezondheid. Het doel van deze call is gezamenlijk te komen tot vernieuwend onderzoek en concrete adaptatiemaatregelen, met focus op gezondheid en een gezonde leefomgeving in Nederland, in stedelijk en landelijk gebied. Het programma streeft naar brede consortia met onderzoekers en andere partijen uit het fysieke, sociale én zorgdomein.

Programma

De online bijeenkomst op 16 april biedt een gevarieerd en interactief programma om ideeën voor projecten uit te wisselen en nieuwe contacten te leggen. Het programma op hoofdlijnen:

  • 10.00-12.00 uur: Doel en achtergrond van het NWA-programma, inspirerende sprekers (Werner Schouten namens Jonge Klimaatbeweging en Machteld Huber over Positieve Gezondheid) en sessies over domeinoverstijgende vraagstukken
  • 12.00-14.00 uur: Lunchblok met de mogelijkheid om 1-op-1-gesprekken te voeren en een Q&A-sessie over de NWA-call for proposals
  • 14.00-16.00 uur: Verdiepende themasessies en next steps

Platform: kansen voor nieuwe samenwerking

Om matchmaking zo optimaal mogelijk te faciliteren is naast de bijeenkomst ook een matchmakingsplatform ingericht. Dit platform draagt bij aan het ontstaan van nieuwe netwerken, die niet alleen meerwaarde hebben voor dit NWA-programma, maar ook voor andere initiatieven of toekomstige programma's. Het platform bestaat in ieder geval tot de deadline voor indiening van beknopte aanvragen (3 juni 2021).