Matchmaking SPRONG: KIA Energietransitie en duurzaamheid

  • Jan. 27, 2022

SPRONG ronde 2 is open voor aanvragen. In de periode van 18 tot en met 17 januari organiseren we 6 matchmakingsbijeenkomsten, elk op een specifiek KIA-thema.

27 januari, 15.00 - 17.00 uur: KIA Energietransitie en duurzaamheid

Wil je meer weten over de SPRONG-regeling, ben je nog op zoek naar partnerhogescholen met specifieke expertise of heb je expertise in huis en wil je ergens aansluiten? Regieorgaan SIA nodigt lectoren en onderzoekers van harte uit deel te nemen aan de online matchmakingsbijeenkomst op de KIA Energietransitie en duurzaamheid.