Matchmakingsdag duurzame bedrijfsovername

  • Sept. 28, 2022

Op 28 september organiseert Regieorgaan SIA een matchmakingsbijeenkomst rondom de call Verdiepingsregeling duurzame bedrijfsovername. De vraag komt vanuit het groene domein, maar we nodigen nadrukkelijk ook andere hogescholen uit om bij te dragen.

Bedrijfsovername in het groene domein

De regeling geeft financiering voor 1 project met een publiek budget van € 900.000 en een cofinancieringseis van 10%. De regeling opent naar verwachting in september 2022.

5 thema's

Bij een bedrijfsovername in het groene domein komen altijd verschillende onderwerpen op 1 keukentafel samen. Er is immers een historie, een context en een beoogde toekomst. Voor de overnames binnen het groene domein zijn de 5 belangrijkste onderwerpen:

  • Sociaal-emotionele aspecten
  • Financieel traject van overname
  • Verschillende verdienmodellen
  • Competenties en vaardigheden
  • Kennis over en handelingsperspectieven voor de maatschappelijke context

Optelsom

Op elk onderwerp afzonderlijk is er al veel kennis beschikbaar. Binnen de context van het groene domein is echter behoefte aan meer kennisuitwisseling. Daarom zoeken we met de Verdiepingsregeling Duurzame bedrijfsovername actief naar het samenbrengen van onderzoekers vanuit verschillende hogescholen met kennis op tenminste 1 van de onderwerpen.

Matchmakingsbijeenkomst

Regieorgaan SIA organiseert een matchmakingsbijeenkomst van een dag voor alle onderzoekers die een bijdrage kunnen leveren aan deze interdisciplinaire opgave. Onder begeleiding worden de deelnemers aan elkaar voorgesteld en gaan we op zoek naar een inhoudelijke opzet van een mogelijke aanpak. Denk je bij te kunnen dragen aan dit vraagstuk? Meld je dan aan. Verdere informatie volgt.

Praktisch

  • Datum en tijd: 28 september, hele dag
  • Locatie: volgt zo snel mogelijk
  • Deelname alleen na aanmelding via het aanmeldformulier
  • Na aanmelding wordt in de week van 15 augustus gevraagd informatie over je expertise en mogelijke bijdrage aan te leveren.