Netwerkbijeenkomst Driving Urban Transitions-call

  • Sept. 27, 2022

Het Europese partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) zet de komende jaren in op het verduurzamen van steden in de Europese Unie. Dat doet het door samenwerking, kennisdeling en kennisontwikkeling tussen steden te stimuleren. Deze bijeenkomst informeert over de stand van zaken en de 1e DUT-call die opent op 21 september.

Driving Urban Transitions

Het partnerschap Driving Urban Transitions (DUT) draagt bij aan het doel van de Europese Commissie om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Dit gebeurt aan de hand van 3 pijlers: energietransitie (Positive Energy Districts), mobilitieit (de 15-minute city) en Circulaire Economie.

Op 21 september opent de 1e call van het DUT-partnerschap: Driving Urban Transitions to a Sustainable Future for cities. Doel van de call, en het Europees partnerschap, is duurzame stedelijke ontwikkeling. Onderzoeksprojecten moeten kennis en impact bevorderen via de vorming en uitbreiding van netwerken van maatschappelijke en wetenschappelijke partners.

Nederlandse netwerkgroep DUT-call

Op 27 september organiseren Platform31, NWO, Regieorgaan SIA en RVO samen een netwerk- en informatiebijeenkomst voor geïnteresseerde kennisinstellingen en gemeenten. De bijeenkomst is bedoeld voor (beleids)medewerkers van gemeenten en kennisinstellingen die bezig zijn met integrale duurzame stadsontwikkeling, waaronder energietransitie, mobiliteit en circulaire economie, en geïnteresseerd zijn in Europese samenwerking.

Tijdens dit online webinar ontvang je de laatste informatie over DUT en kan je vragen stellen over de call. Betrokkenen vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), RVO en JPI Urban Europe geven toelichting en beantwoorden je vragen. Denk alvast na over een samenwerkingspartner en een project dat kans zou maken op subsidie uit het DUT-partnerschap.

Programma

  • Welkom en introductie door Heino van Houwelingen (Platform31)
  • Introductie van de DUT-call door Margit Noll en Christoph Gollner van het DUT-partnerschap, gevolgd door vragen en discussie
  • Introductie over de beschikbare Nederlandse subsidie-instrumenten, gevolgd door vragen en discussie met: Jacques Kimman (RVO), Aline Fissette (BZK), Esther van der Wel (NWO) en Marcus van Leeuwen (Regieorgaan SIA)
  • Ontmoeting met potentiële consortiumpartners via virtuele tool Spatial Chat

Praktische informatie

Tijd: 10.30-12.30
Locatie: online, via Teams

Aanmelden kan via de website van Platform31. Een aanmeldlink met instructies ontvang je enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst.