Online matchmaking Urban Transformation Capacities

  • March 9, 2021

De transnationale call urban transformation capacities van JPI Urban Europe is gericht op internationale consortia van onderzoekers en maatschappelijke partijen. Regieorgaan SIA stelt € 300.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen.

Online matchmaking

Op 9 maart van 10.00 tot 12.00 uur vindt een internationale matchmakingbijeenkomst rondom deze call plaats. Alle informatie over de matchmaking en het registratieformulier voor de bijeenkomst vind je op de website van JPI Urban Europe (voertaal: Engels).