Online proeverij learning communities

  • Nov. 4, 2021

De samenwerkende lectoren HRM & Arbeid organiseren op donderdagmiddag 4 november een proeverij met inspirerende voorbeelden, aanpakken en inzichten over het vormgeven van een leven lang ontwikkelen. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om online aan te sluiten.

Learning communities

Speciale aandacht is er voor het thema learning communities. In een learning community werken bedrijven, onderwijsinstellingen en kennisinstellingen nauw samen en worden leren, werken en innoveren optimaal aan elkaar verbonden. Innovaties komen daardoor sneller tot ontwikkeling en vinden ook sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs.

Programma

13.00-14.00 Opening

  • Welkom door de dagvoorzitter Petra Biemans (Breed Platform Arbeid)
  • Een Leven Lang Ontwikkelen vormgeven, door Nahied Rezwani (directeur Inholland) en Monique Daum (Manager Business Studies Inholland)
  • Learning communities als versneller voor een Leven Lang Ontwikkelen, door lector Jelly Zuidersma
  • Uitreiking NSvP/BPA-innovatieprijs, door Josephine Engels, Sonia Sjollema en Anne Megens

Na de opening is het mogelijk verschillende sessies bij te wonen. Per ronde kunnen deelnemers kiezen tussen 2 sessies. Er zijn 3 rondes.

14.15-14.55 Proeverij ronde 1

Samen leren door in de schaduw te stappen - Fontys Hogescholen (Nard van den Langenberg)

Een dialoogsessie over leren in netwerken

Stimuleren van leercultuur in bedrijven - Hanzehogeschool (Harm van Lieshout)

Een gesprek met diverse partners uit regio over het stimuleren leercultuur in bedrijven

15.05-15.45 Proeverij ronde 2

Learning communities: hoe zie je hun impact? - Inholland (Don Ropes en Gonneke Leereveld)

Een discussie over hoe je informele leeruitkomsten van een learning community in kaart brengt en betekenis geeft

Bouwen aan een learning community voor Leven Lang Ontwikkelen - Windesheim (Bram Loog en Trea van de Vecht)

Een gesprek over samenwerking tussen onderwijs en bedrijven om Leven Lang Ontwikkelen vorm te geven

15.55-16.35 Proeverij ronde 3

Visie op learning communities - Windesheim (Tijmen Schipper)

Een dialoog over de position paper learning communities van de landelijke kennisgroep Learning Communities

Tool voor Digitale Skills - Hanzehogeschool (Harm van Lieshout)

Een routeplanner voor van laag tot hoog opgeleid om een opleidingskeuze te komen om qua digitale skills ‘one level up’ te komen

De bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking het landelijk Netwerk Learning Communities, een initiatief van de Nederlandse Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via dit registratieformulier. Je krijgt dan een deelnamelink toegestuurd.